20. august 1998 kell 22:00

Maapangale kuulutatakse esmaspäeval välja pankrot

Tallinna linnakohtus kolmapäeval toimunud Eesti Panga avalduse arutelul lausus ajutine pankrotihaldur Maire Arm, et juuni lõpus koostatud korrigeeritud bilanss näitas, et Maapanga võlad ületasid varasid 726 mln krooniga. Panga kahjum oli ligi 800 mln krooni.

Arm lisas, et Maapanga varade väärtus võib enam kui 100 miljoni krooni ulatuses veel alla minna. Praegu puudub lõplik selgus selles, kas näiteks Nordika Kindlustuse ning maaelu ja põllumajanduse krediteerimisfondi taotlused välistada osa neile kuulunud vara pankrotivarast rahuldatakse või mitte, märkis Arm.

Lea Pakassaar keskpanga juriidilisest osakonnast lausus kolmapäeval kohtus, et pangainspektsioon tegi Maapan-gale ettekirjutuse tänavu mais. Selles öeldi, et kriisi ületamiseks peaks Maapank kaasama täiendavalt omavahendeid üle 69 miljoni krooni. Panga võlad ületasid sel ajal varasid 417 miljoni krooni võrra.

Makseraskuste ületamiseks tulnuks leida täiendavalt likviidseid vahendeid enam kui 600 miljonit krooni. Puuduste kõrvaldamiseks andis pangainspektsioon aega 5. juulini, kuid selleks ajaks olukord ei muutunud.

Maapanka esindanud advokaat Urmas Ustav advokaadibüroost HETA ütles, et ehkki omanikud otsustasid panga likvideerida, oli Eesti Pangal õigus see otsus tühistada ja alustada pankrotimenetlust.

Ustavi sõnul said raskused alguse juba 1996. a, mil Virumaa Kommertspank, Rahvapank, Keila Pank ja Maapank ühinesid.

Maapanga viimane juhtkond oli sunnitud tõdema, et ühinemisega tekkinud auke polnud ka veel 1998. aasta maiks lappida suudetud.

Ustav märkis, et paljud Maapanga juhtide sammud olid majanduslikult rumalad ja ebaotstarbekad, kuid praegu on veel raske hinnata, kas neis on ka kriminaalkuriteo tunnuseid.

Eesti Panga esindaja sõnul viisid Maapanga pankrotiseisu puudused väärtpabeririskide juhtimises ning panga juhtkonna liiga sagedane vahetus.

Põhjustena, mis viisid Maapanga püsiva maksejõuetuseni, märkis Maire Arm heade pangandustavade eiramist, raskeid juhtimisvigu, puudulikku riskijuhtimist, juhtkonna ebapädevaid ja kahjulikke otsuseid, raamatupidamise ja sisekontrolli puudulikkust ning ka kuriteo tunnustega tehinguid.

Maapanga võlausaldajate esimene koosolek tuleb eeldatavasti kokku 24. septembril.

Kohus kinnitab koosolekul ilmselt kolm pankrotihaldurit -- lisaks Maire Armile ka Helmuth Pikmetsa ja Terje Eipre.

Hetkel kuum