23. august 1998 kell 22:00

Müügijuht ei sobi turundusjuhiks

Seoses ettevõtete ühinemisega on väga ak-tuaalseks muutunud organisatsioonide struktuuri muutmised. Kahjuks ei saa veel paljude ettevõtete juhid aru turunduse rollist organisatsioonis. Tihti samastatakse seda müügi, harvemini ka reklaami või suhtekorraldusega, ning nii määratakse turundusega tegelema inimesed hoopis teistest valdkondadest.

Miks müügijuhi nimetamine turundusjuhiks ei pruugi alati anda oodatud tulemusi? Turundusjuhi peamine ülesanne on leida üles turul leiduvad võimalused ning ette valmistada turundusstrateegiad ja plaanid nende võimaluste ärakasutamiseks. Müügiinimesed vastutavad aga turundusprogrammide elluviimise eest.

Turunduse ja müügi vahel tekib tavaliselt kaks probleemi. Esiteks, kui turundusjuht ei suuda müügiinimestele selgeks teha turul leiduvaid võimalusi ja seda, kuidas neid kõige paremini ära kasutada, siis jooksevad kõik turundusplaanid liiva. Teiseks, kui turundusjuht ei suuda pärast turundusplaanide ellurakendamist koguda müügijuhtidelt tagasisidet turu tegelike tingimuste kohta, siis jäävad turundusplaanid eluvõõrasteks ja ebaefektiivseteks.

Tavaliselt on nii müügi- kui ka turundusinimestel oma stereotüüpne ettekujutus üksteisest. Turundusinimesed hindavad müügiinimesi kui inimsuhetele orienteeritud häid suhtlejaid ja kõva töö tegijaid, samas taunitakse nende liiga lühiajalist planeerimist ning vähest strateegilise ja analüütilise mõtlemise oskust.

Müügiinimesed hindavad turundusinimestes nende haridust ja erinevate andmete kasutamise oskust, kuid süüdistavad neid vähestes kogemustes, tegeliku elu mittetundmises, väheses riskijulguses ja oma intuitsiooni mitteusaldamises.

Saavutamaks ideaalset tulemust on oluline, et nii müügi- kui ka turundusinimesed mõistavad kummagi erinevat rolli, kuid tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Hetkel kuum