31. august 1998 kell 22:00

Eesti vedaja koduneb Venemaal

Erinevalt varasematest aastatest pole tänavu olnud veel kuulda Venemaa tolli karistusoperatsioonidest Eesti autovedajate vastu. Suuri veokite arestimiskampaaniaid pole piiril olnud.

Eesti veofirmad on loobumas osalemisest tollipettuste õnnemängus ning asunud otsima võimalusi Venemaa vedude riske vähendada.

Lõpuks on loodud Eesti vedajate infopunkt Venemaal. Kaks aastat tagasi ebaõnnestus Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonil koostöö turvaassotsiatsiooiga Vitjaz ja edaspidigi on eestlased loobunud pakkumistest, milles lubati turvalist kauba lahtitollimise teenust, nõudes aga vastu, et kõik Eestist tulevad koormad läbiksid nende terminaali. Nüüd on leitud Sovtransavto infopunkt, kes ei nõua endale kõiki Eesti koormaid. Venemaale sõitev vedaja võib pöörduda Sovtransavto infopunkti, kus kontrollitakse kauba saaja usaldusväärsust. Samuti kontrollib infopunkt pärast koorma mahalaadimist tollidokumentide ja pitsatite õigsust.

Vedajad otsivad endale ise usaldusväärseid koostööpartnereid, kelle terminaalis kaup lahti tollida. Kevadel sõlmis kokkuleppe endale usaldusväärse tolliterminaaliga ATV & TAV Logistika. Kaks aastat tagasi oli ATV Transport just see firma, kes pidi alustama koostööd Vitjaziga. Viimasel hetkel ta loobus, sest kliendid ei olnud nõus peale enda valitud terminaali mujale kaupa saatma. Ka nüüd tunnistab ATV & TAVi juht Tiit Porkveli, et läbi valitud terminaali saab vedada ainult kolmandiku Venemaale minevast kaubast, kuid vähemalt on kindlus selle kauba osas olemas. Usaldusterminaali leidmiseks peab läbirääkimisi ka Võru Trans. Arvatavasti on neid firmasid veel.

Eesti veofirmad on muutunud julgemaks. Kui varasematel aastatel tehti kuulekalt seda, mida suure idanaabri väike tolliametnik käskis, siis nüüd julgeb Eesti autojuht tolliametniku tegutsemise õigsuses kahelda. Kõrvalolevast näitest selgub, et kõhklema ei lööda ka juhul, kui on vaja helistada tollikuritegude vastu võitlemise osakonda.

ERAA peasekretär Toivo Kuldkepp arvab, et 90 protsenti Venemaa-vedudest toimub tollipettuste abil ning skandaale pole puhkenud vaid seetõttu, et Venemaal lähevad kõik pettusega vaikimisi kaasa. Kuldkepi väites sunnib kahtlema Venemaa enda tegutsemine. Importkauba tollimaksu tõsteti hiljuti 3% võrra, põhjendusega, et tollimaks on ainus maks, mida Venemaal enam-vähem edukalt koguda suudetakse. Ka Venemaa riikliku tollikomitee ülema Valeri Draganovi kinnitusel on salakaubavedu Balti riikidest hakanud vähenema.

Veofirmad peavad järgima ATV & TAV Logistika ja Võru Transi püüdlusi leida Venemaal usaldusväärne terminaal. Abi nende leidmiseks võiks tulla ERAA-lt, kus saab võimalike koostööpartnerite kohta taustinformatsiooni.

Hetkel kuum