31. august 1998 kell 22:00

Tee kood turvalisemaks

Esmaseks tegevuseks andmebaasile juurdepääsu lubamisel on kasutaja kindlakstegemine. Praktikas peaks klient igal panka sisenemisel andma uue parooli. Seda tegevust hõlbustab ja muudab turvalisemaks koodiarvutaja.

Erinevad kalkulaatorid annavad tänu siseparameetritele erineva tulemuse. PINi saab kasutaja muuta.

Iga kalkulaator tuleb enne kasutamist personifitseerida. See tähendab kasutaja salajasi võtmete, parameetrite valimist (koodi pikkus, PINi pikkus, rakenduse number jne).

Selleks, et anda serverile teada, millise kasutajaga on tegemist, peab kalkulaatoril sisestama PIN-koodi.

Õige PINi sisestamisel genereerib ta ajast sõltuva ühekordse koodi, mis saadetakse serverile.

Ühekordsed koodid on loetavad otse krüptokalkulaatori ekraanilt. Korduv vale koodi sisestamine blokeerib seadme.

Pärast koodi sisestamist saadab server omapoolse tunnuskoodi, mille õigsust saab kontrollida.

Kalkulaatori kasutajal on võimalus kontrollida ka serveri õigsust, et vältida konfidentsiaalsete andmete edastamist ebaõigel aadressil.

Kontrollkood sõltub andmetest, ajahetkest ja seadme sisemistest parameetritest.

Kalkulaatorit on võimalik häälestada kuni kaheksa serveri või tarkvaralahenduse tarbeks.

Kalkulaatoris on võimalik hoida erinevaid numbrilisi (krediitkaardi, läbipääsu jt) koode. Ligipääs nendele koodidele on kaitstud kalkulaatori PINiga.

Kalkulaatorit võib kasutada mitmete kommunikatsiooniliinide puhul: telefon, modem, faks, LAN.

Hetkel kuum