11. oktoober 1998 kell 22:00

Seltsid peavad seadust eirama

AB Kindlustuse Grupi juhatuse liige Anu Brümmel ütles, et kindlustusseaduse säte, mis keelab välisosalusega kindlustusseltsidel investeerida oma reserve välismaale, on Eesti finantssektori jaoks keerulisel ajal võtnud tragikoomilise kuju. «Selle asemel et kaitsta kindlustusvõtjate huve, nõuab kindlustusinspektsioon reservide paigutamist usalduskriisis vaevlevale turule,» sõnas ta.

Seltsidel ei oleks Brümmeli sõnutsi midagi Eestisse investeerimise vastu, kui seaduse täitmist nõudev inspektsioon garanteeriks ka investeeringute kaitstuse hoiuste tagamise ning Eesti krooni kursi säilimise vormis. Selliseid volitusi tal aga pole, tunnistas Brümmel.

Brümmel märkis, et praegune olukord võib tulevikus viia olukorrani, kus on Venemaa kindlustusseltsid, kellel oli kohustus investeerida valdavalt riiklikesse võlakirjadesse. Kui riik oma kohustustest taganes, laiutati investorite ees käsi.

Kindlustusinspektsiooni direktor Ellen Ridaste tunnistas, et mitu seltsi on investeerimispiirangut rikkunud. «Selts võib paigutada oma vahendeid mujale, kui aga neid teha tehnilise reservi katteks, siis sunnib inspektsioon need Eestisse tooma,» ütles Ridaste. «Seadust tuleb täita,» lisas ta.

Samas väitis Ridaste, et inspektsioon on oma aja ära elanud seaduse järgimisel suhteliselt paindlik ning ei esita nõudmisi seltsile enne, kui tema välisosalus ületab 10%. Ridaste sõnul ei ole inspektsioonil midagi selle vastu, kui seadust muudetakse.

ASA Kindlustuse koguinvesteeringutest on välismaale paigutatud 55%, AB Elukindlustusel 37%. Suur osa AB Kindlustuse Grupi vahenditest on Iisraeli deposiitides.

Hetkel kuum