3. november 1998 kell 22:00

Vallavanem rikub seadust

Tartu maakohus tunnistas 5. oktoobril Peipsiääre vallavalitsuse tegevusetuse ASi Peipsi Kalamees maa ostueesõigusega erastamise lahendamisel seadusevastaseks ja mõistis vallavalitsuselt välja ligi 3700 krooni kohtukulusid.

Vallavanem Niina Baranina (ainus eesti keelt mittevaldav vallavanem Eestis) pole kohtuotsust täitma asunud.

«Vallavanemaga läksid suhted jahedamaks pärast seda, kui me teda aktsionäriks ei võtnud ja teravaks pärast maa erastamistaotluse esitamist,» räägib ASi Peipsi Kalamees juhatuse esimees Vladimir Karzubov.

«Vald tahab munitsipaliseerida maa sadama ümbruses, et sadam ei kuuluks ühele firmale, vaid oleks kõigi vallaelanike kasutada,» ütleb vallavanem Baranina.

Tema sõnul on Kolkja sadam vallas ainuke, kuhu saavad sisse sõita ka turiste sõidutavad väikelaevad.

Baranina tõrksus võib peituda aga hoopis muus. Ettevõtlusvaimu parandamiseks Peipsi ääres on käivitatud Peipsiveere Phare pilootprojekt maksumusega 3,1 miljonit krooni. Phare toetus moodustab sellest 2,1 miljonit krooni, ülejäänud rahastajad on Peipsiveere sihtasutus, Tartu ja Jõgeva maavalitsused, ASid Algen ja Peipsiveere Bistroo, Peipsi piirkonna arengufond ja kohalik vald.

Projekti põhikulutused on 1,9 miljonit krooni sadama laiendamiseks ning supelranna rajamiseks. Tasuvusuuringud maksavad pool miljonit krooni. Peale selle on kavas rajada sadama lähedal asuvasse põlenud majja sibula- ja kalarestoran.

Peipsiääre vallas on praegu kaks eraettevõtet: Vladimir Karzubovile ja Vladimir Filippovile kuuluv AS Peipsi Kalamees ning Aleksander Korbanile ja Gennadi Grigorjevile kuuluv AS Algen.

Phare projekti lülitatud AS Peipsiveere Bistroo pole aga äriregistrisse kantud. Bistroo juhiks on Peipsiveere sihtasutuses märgitud vallasekretär Tatjana Kohtova, kes lubanud projekti 100 000 krooniga toetada.

«Kui räägitakse koostööst eraettevõtjatega, siis meie poole pole küll keegi pöördunud,» ütleb Vladimir Filippov. Tema sõnul pakub vallavanem Phare projekti eraettevõttele kuuluvat sadamat, milleks tal mingeid volitusi pole.

Vallaelanikud on hämmeldunud, kuuldes plaanist rajada 900 000 krooniga supelrand. Selles, ühes Eesti väikseimas vallas oleks vaja parandada teid, ambulatoorium on kokku kukkumas ja puudub bussijaam.

Hetkel kuum