26. november 1998 kell 22:00

EVEA pankrot lükkus edasi

Kohus lubas EVEA Panga taotlusel teha panga bilansis olevate eurovõlakirjade uue ekspertiisi. EVEA Pank taotles vastukaaluks Eesti Panga ekspertiisile audiitorfirma KPMG Estonia hinnangut EVEA Panga raamatupidamise ja eurovõlakirjade kohta.

Eesti Pank esitas üleeilsel istungil kohtule läbivaatamiseks audiitorfirma PriceWaterhouseCoopersi ja Hansapanga eksperthinnangu eurovõlakirjade väärtuse kohta ja kohus võttis need asja arutamise juurde.

Samuti võttis kohus arutluse juurde EVEA Panga 24. novembri bilansi ning õiendid klientidega sõlmitud lepingute kohta. EVEA Pank sõlmis klientidega lepinguid nende hoiuste konverteerimiseks panga omakapitali allutatud laenuks.

Kohtu nõudel peavad ekspertide hinnangud olema kohtusse jõudnud 30. novembriks. Kui need selleks ajaks jõuavad, toimub põhiistung EVEA Panga pankrotimenetluses 9. detsembril.

Kohus lükkas tagasi EVEA Panga esindajate palve kutsuda tunnistajateks Anti Vinnal, All Spelman, Riivo Sinijärv ja Valentina Bormotina, kuna nende tunnistused ei ole asjassepuutuvad.

Eile toimus samal ajal kohtuistungiga ka EVEA Panga aktsionäride koosolek, kuid seal otsustati teha vaheaeg ning jätkata 7. detsembril sama päevakorraga. Põhjuseks tõi pank ettenägematu muudatuse EVEA Panga pankrotimenetluse käigus, samuti muudatused rahvusvahelisel võlakirja- ja rahaturul, mis mõjutavad oluliselt panga varade seisundit.

EVEA Panga juhatuse esimees Margus Tilga ütles eile, et ettenägematu muudatuse all mõisteti seda, et esitati kohtule ja vastaspoolele kompromissettepanek. «Eesti Pank peab selle kinnitama,» lisas Tilga. Keskpank oli kolmapäevasel istungil kompromissettepaneku vastu.

Autor: Sten A. Hankewitz

Hetkel kuum