20. aprill 1999 kell 22:00

Infosüsteemi saab panna äri juhtima

Möödas on aeg, kui ettevõtted kasutasid arvuteid ainult raamatupidaja töövahendina.

Arvutid on nüüd infosüsteemis, millega peab saama jälgida varude seisu, tootmisprotsessi kulgu seotuna tellimuste ja tarnijatega, logistikat, klientuuri erinevate aspektide lõikes. Informatsiooni peab kätte saama nii reaalajas kui ka ajalooliste trendidena parimate ning optimaalsete otsuste langetamiseks.

Võimalusi luua efektiivne infosüsteem on mitmeid. Enamik ettevõtteid juba kasutab üht või teist rakendust. Kui tegemist on avatud lahendustega, mis töötavad edukalt ja mida tahetakse säilitada, on võimalik sisse viia andmeladu ehk data warehouse. Selle käigus seotakse olemasolevad rakendused tarkvaraga, mis kogu eksisteeriva info kokku kogub ja tekkinud baasil lubab genereerida aruandlust ja analüüsida äriprotsesse.

Pikas perspektiivis tuleb odavam ning kasulikum osta ühtne, kokkusobiv ja laiendatav infosüsteem. Infosüsteemi disainimiseks ja juurutamiseks peab olema väga täpselt läbi mõeldud organisatsiooni strateegiast lähtuv IT strateegia ning sellest tulenev konkreetne tegevuskava. Nii vaadatakse tänu uue süsteemi juurutamisele suurema tõenäosusega läbi ja täiustatakse firma äriprotsessid, organisatsiooni infovood ning strateegia, mis kahjuks veel paljudel Eesti firmadel puudub või on liialt üldine. Võimalusi on mitmeid: alates täiesti uue, rätsepatööna valmiva infosüsteemi kirjutamisest kuni valmis tarkvarapaketi rakendamiseni. Optimaalne variant asub sõltuvalt olukorrast kuskil vahepeal.

Samas tuleb aga tõdeda, et tunnustatumate tarkvara-arendajate aastatepikkuses koostöös maailma edukaimate ettevõtetega viimistletud paketid on väärtuslik allikas Eesti firmadele oma äriprotsesside optimeerimisel. Pakettide suureks plussiks on ka võimalus lihtsalt ja kiiresti panna tööle prototüüp, saades nii teavet otsuse langetamiseks tarkvara valikul või töökava planeerimisel.

Maailmakogemus näitab, et infosüsteemide juurutamine ja uuendamine on aina tihedamalt integreeritud ettevõtte enda redisaini ja kohendamisega ning kõige suurem efekt saavutatakse kolmepoolse koostöö tulemusena. Tippjuhid ei pea teadma kõiki tehnilisi võimalusi ja tarkvara tootjad ei tee eesmärkide auditit või protsessianalüüsi -- sillaks arvutimeeste ning juhtkonna vahel on konsultandid.

Autor: Mark Zirk

Hetkel kuum