EL on USA lihaimpordi vastu

Euroopa Liit ei luba juba kümme aastat sisse tuua hormoonide abil kasvatatud USA loomaliha, väites, et see kahjustab inimese tervist. Maailma kaubandusorganisatsioon (WTO) väidab, et EL rikub sellega maailma kaubanduse reegleid, sest ta pole suutnud esitada teaduslikku kinnitust selle kohta, kuidas hormoonliha inimese tervist kahjustab. ELis on käimas praegu 17 uuringut hormoonliha mõjust inimese tervisele ja WTO nõuab nende tulemusi hiljemalt 13. maiks.

Euroopa Liit impordib aastas umbes 7000--8000 tonni USA hormoonivaba loomaliha, mille väärtus on 294 miljonit krooni. Nüüd on ELi veterinaareksperdid seda liha pisteliselt uurides avastanud 12 protsendis lihas hormoonijääke, mis ongi aluseks ELi täieliku lihaimpordikeelu kehtestamise ähvardusele. USA liha impordikeelu otsuse langetas 20liikmeline Euroopa Komisjon (EK). See otsus vajab veel Euroopa Liidu alalise veterinaarkomitee heakskiitu. Komisjon teatas oma otsuses, et viivitab keelu kehtestamisega 15. juunini, et anda ELi ja USA esindajatele aega lahenduse leidmiseks. ELi inspektorid on juba USAs, et järele uurida, kuidas sattusid hormoonid väidetavalt hormoonivabasse lihasse.

«Euroopa näib minevat USA loomalihaimpordi keelustamisega täiesti vales suunas,» ütles USA kaubandusesindaja Charlene Barshefsky. Selle avalduse tegemise hetk äratab tema sõnul kahtlust, eriti kui arvestada, et WTO andis hiljuti banaanitülis USA-le õiguse ning et läheneb 13. mai, mis ajaks peab EL esitama oma hormoonlihakeeldu õigustavad teaduslikud tõendid.

Euroopa Komisjon otsustas, et ta ei kaeba WTO otsuse peale, mis nõuab ELilt banaaniimpordi muutmist ehk võrdsete tingimuste loomist Kariibi mere ja Ladina-Ameerika riikide banaaniimpordile ning lubab USA-l kehtestada ELi kaupadele 2,8 miljardi krooni suurused trahvitollid.

USA on lubanud üheksat kaubagruppi hõlmavad trahvitollid kohe tühistada, kui pooled kokkuleppele jõuavad. EK on avaldanud arvamust, et banaaniimpordi reformimine võib aega võtta 1. jaanuarini. Lahenduse leidmine pole kerge, sest kolm riiki -- Prantsusmaa, Hispaania ja Portugal -- nõuavad WTO otsuse edasikaebamist.

Autor: ÄP

Hetkel kuum