8. juuni 1999 kell 22:00

Ehitusfirma paigaldas jäätiseliini

asukoht:Tallinn, Peterburi tee 42

tellija:AS Tallinna Külmhoone

peatöövõtja:AS Feer

alltöövõtjad:OÜ Isoreal, AS Kryos, AS Viljandi Metallitööstus

projekt:OÜ EMP A&I

ehitusjärelevalve:Raivo Kiipsaar

ehituse kestus:mai 1998 -- aprill 1999

ehitusalune pind:2502,2 m²

üldpind:2760,5 m²

hoone maht:29 350 m³

tootmispind:ca2450 m²

ehitusmaksumus (koos käibemaksuga):27,3 miljonit krooni

Amortiseerunud jäätisevabriku renoveerimise asemel uue rajamine oli Külmhoonele soodsam, uue tootmisliini paigaldamisel ehitusfirma kasutamine võimaldas kokku hoida.

Järgmisel nädalal pidulikult avatava uue jäätisetehase puhul oli Külmhoonel soodsam kasutada Taanist pärineva tootmisliini paigaldamiseks uue tootmishoone ehitanud Feeri kui tellida liini tootjalt täisteenus. Ehitusfirma paigaldas jäätiseliini tootja ja tarnija Taani firma Tetra Pak Hoyer spetsialistide järelevalve all.

Eesti esimene nullist ehitatud jäätisetehas on ehitatud euronõuetele vastavalt perspektiiviga taotleda ISO kvaliteedijuhtimissertifikaati. Tehas on projekteeritud tootmisliinide vajadusi ja tehnoloogiat silmas pidades. Vana jäätisetsehh lammutatakse.

Uus sinise- ja valgetriibuline hoone erineb kaasaegsuse ja väljanägemise poolest tunduvalt Külmhoone kompleksis tema ümber paiknevatest aegunud tootmishoonetest.

Ehituse käigus pidid oma töö sobitama kolm osapoolt --liinitootja firma esindaja, ehitaja ja tellija, sest paigaldustsüklid olid omavahel seotud. Omavahelise töö ajamahukas koordineerimine, tehnoloogilise osa jooniste ja tehniliste lahenduste hilinemine lükkasid tehase valmimise märtsist maisse. Jäätise tootmine uues tsehhis juba käib.

90 miljoni kroonise üldmaksumusega jäätisetehas läks planeeritust ligi 10 miljoni krooni võrra kallimaks. Ehitust finantseeris Külmhoone omavahenditest ja Ühispanga laenuga. Tellija hindab kõrgelt panga toetust Eesti toiduainetööstusfirmadele.

Seadmete ostuks määratud laenu tagasimaksmise 7aastase tähtajaga on seotud ka investeeringu tasuvuse aeg.

tellija | marguspuust | Margus Puust | ASi Tallinna Külmhoone nõukogu esimees

Meie eesmärk oli jäätisevabrik koos vastava tehnoloogiaga, mis vastaks euronõuetele tootmistsoonide, pinnakatete jmt osas. Euronõuete järgimine tõstis ehituse hinda 10 miljoni võrra. Vabrik on Eestis esimene otse nullist ehitatud jäätisetehas, seni on jäätist toodetud vanades või renoveeritud hoonetes.

Vabrikus töötavad uued Taani jäätiseliinid, millega saab valmistada kõiki Euroopas tuntud jäätisesorte: koonus-, pulga- ja vahvlijäätist ning laialdast perejäätise sortimenti. Tehase tootmisvõimsus päevas on kahes vahetuses kokku 28 tonni. Liinide paigaldamisel tuginesime oma pikaajalistele külmatehnoloogia kogemustele.

Esialgne valmimistähtaeg oli üle pingutatud, sest ettenägematute tehnoloogiliste probleemide lahendamine võttis oodatust kauem aega. Ehituse peatöövõtjaga sõlmitud leping hõlmas ka sisseseade montaaþi. Tarnefirma Tetra Pak Hoyer ülevaataja koordineeris seadmete paigaldust. Ehituskvaliteet on hea.

ehitaja | tiitsala | Tiit Sala | ASi Feer projektijuht

Oli selge, et ehitatav tehas tuleb uus ja kaasaegne. Ehitamisel pidime lähtuma piimatööstusele esitatavatest nõuetest pestavuse, kaetuse, õhuvahetuse jms kohta.

Tellija sõlmis tehnoloogia ostmisel lepinu, et monteerib seadmed oma jõududega järelevalve all. Minu praktikas on tihti juhtunud, et tootmishoone ehituse ajal paigaldatakse ka tehnoloogia.

Paigaldasime tehasesse uue jäätiseliini käsikäes Taani firma Tetra Pak Hoyeriga, kes paigaldab ja paneb selliseid liine tööle kümnete kaupa aastas. Algul suhtusid taanlased meisse eelarvamusega, kuid töö käigus suhtumine muutus ja nad võtsid meid võrdväärsete partneritena.

Seadmete montaaþi tööjoonised saabusid Taanist ja kõike polnud võimalik ette näha. Osade tehnoloogiliste seadmete paiknemine selgus alles montaaþi käigus. Sellega kaasnesid muudatused tehnoloogiliste torustike- ja elektrisüsteemis. Seadmete montaaþ toimus taanlaste kogemustele tuginedes jooksu pealt.

Kergpaneelidest metallkarkassil jäätisevabrik erineb lihtsast tootmishallist keerukama liigenduse poolest.

Autor: Imbi E. Kaljuste

Hetkel kuum