Anti Kuiv • 14. juuni 1999 kell 22:00

Reklaami aitab tõhusamaks muuta juhatav meedia

Kogemused näitavad, et ei suudeta näha asjade omavahelist seost: ettevõtja kulutab märkimisväärse summa reklaami peale ja otsustab seejärel kulud «sulgeda».

Tarbija aga, nähes reklaami, talletab enda jaoks sõnumist teatud osa (firma nime, kaubamärgi või mõne muu talle olulise detaili).

Mõne aja pärast, kui tarbija on valmis ostuks, teatavasti sünnivad ostuotsused mõne aja pärast reklaami märkamist, hakkab ta otsima infot tähelepanu äratanud firma või toote/teenuse kohta.

Selles faasis pöördubki tarbija juhatava meedia poole. Ta helistab kas infotelefoni või püüab leida vajalikku teavet kataloogist. Kujutage nüüd ette firmat, kes kulutab sadu tuhandeid kroone reklaami peale ega leia enam vahendeid juhatava meedia jaoks -- tema kulutuste tasuvus muutub küsitavaks. Seega peab paika tuntud hüüdlause: kui sind pole juhatavas meedias, siis pole sind olemaski!

Infotelefonid ja -kataloogid on paljude ettevõtete jaoks peamine reklaami- ja infokanal.

Kui reklaami kaudu püütakse kliente, siis juhatava meedia vahendusel püüavad kliendid kaubapakkujaid. Reklaamikampaania kestab üldjuhul teatud aja ja omab veel lühikest järelmõju, andmed on infotelefonis aga pidevalt ja kiiresti uuendatavad.

Isegi väga suured, tuntud ja spetsiifilistel aladel tegutsevad firmad peavad vajalikuks ettevõtte kohta käiva info avalikustamist.

Loomulikult esineb juhtumeid, kus asjaga vähe kursis olev tegevjuht otsustab ainuisikuliselt, et kuna tema ei otsi sellist infot, järelikult pole mõtet selle peale ka raha kulutada.

Hetkel kuum