ÄP fototoimetus • 17. juuni 1999 kell 22:00

Põhjamõõtmele vähem raha

Juulis algab Soome eesistujaperiood Euroopa Liidus ja sel ajal oli Soomel kavas jõuliselt edendada nn põhjamõõtme projekti, mille eesmärk on suurendada ELi koostööd naaberriikidega Läänemere piirkonnas.

Kuid Soome välisministeeriumi kõrgete ametnike teatel on Venemaa majandusprobleemid ja Kosovo kriis põhjalikult kahandanud ELi põhjamõõtme investeerimisvõimalusi.

Välisministeeriumi ametniku Peter Stenlundi sõnul on eelmainitud põhjustel põhjamõõtme rõhuasetus muutunud: investeerimisprojektide asemel on kavas enam tähelepanu pöörata inimestele, sealhulgas tudengite vahetamisele ning ekspertide ja teadlaste tihedamale koostööle.

Soome välisministeeriumile on pandud ülesandeks koguda juunikuu lõpuks teistelt ministeeriumidelt kokku kõik põhjamõõtme alla sobivad projektid. Kuna Soome etendab ELi järgmisel eesistujaperioodil põhjamõõtme käivitamisel olulist rolli, siis püüab välisministeerium anda põhjamõõtmele nüüd konkreetset sisu.

Peter Stenlundi väitel püüab Soome vältida viga, nagu oleks põhjamõõde üksnes ELi siseprojekt, vaid püüab haarata selle arutellu kõiki asjahuvilisi naabermaid -- Venemaad, Eestit, Lätit, Leedut, Norrat Islandit jt.

Novembris korraldab Soome Helsingis põhjamõõtmealase konverentsi, mille järel EL saab detsembris vastu võtta juba selle konkreetsed rakendusjuhised.

Autor: ÄP

Hetkel kuum