Tanel Raig • 27. juuni 1999 kell 22:00

Veofirmad vaidlevad tööinspektsiooniga

Tööinspektsiooni poolt suurimateks autojuhi töö- ja puhkeaja seaduse rikkujateks peetavad transpordifirmad väidavad, et nende süüdistamine on alusetu, sest tööinspektorid pole firmat kontrollides tutvunud ühegi paberiga.

Bussifirmat Pärnu ATPd tabas tööinspektori külaskäik päeval, mil firma töötasu insener parajasti puhkusel viibis. Tema arvutis on aga arvestused bussijuhtide tööaja kohta, tema arhiveerib sõidumeerikute kettaid jne. «Me võime arhiividest kümne aasta materjalid välja otsida,» kinnitab firma juhataja Ülo Tomson. Tööaja arvestusega tegeleva inimese puhkuse tõttu aga tööinspektor neid materjale ei näinud. See ei takistanud inspektoril kirjutamast ettekirjutust, et Pärnu ATPs ei säilitata sõidumeeriku vahelehti, puudub ületundide ning puhkepäevadel töötatud tundide arvestus, ettevõttes polegi vastutavat töötajat, kes koordineerib autojuhtide tööaja arvestust.

Olukorra tõsidust mõistis Tomson alles siis, kui teede- ja sideministeeriumist saabus kutse ilmuda seaduse rikkumistest aru andma autokaubaveo komisjoni ette. Tomson tegi tööinspektsioonile ettepaneku enne komisjoni viia ettevõttes läbi järelkontroll, kuid juuni alguseni polnud tema väitel uut kontrolli tehtud.

Mai alguses toimunud autokaubaveo komisjoni ette kutsuti ka teine tööinspektsiooni arvates suurem seaduserikkuja Jupiter Plus. Temalegi heideti ette, et firmas pole tööaja arvestust ja ei peeta kinni puhkeaja normist. Jupiter Plusi juhatuse esimehe Jevgeni Sidorovi sõnul saabus tööinspektor nende partnerilt saadud infoga. «Inspektor käis meie kontoris, jõi ainult kohvi, ühtegi paberit ega dokumenti ta ei vaadanud. Pärast saime kirja, kus oli kirjas, mis ta meile ette heidab,» räägib Sidorov, kes on nõus, et firmas ei ole kõik 100 protsenti korras, kuid 80 protsendi ulatuses on olukord normaalne.

Pärnu ATPd esindas kontrollimisel juhataja Ülo Tomson. Viidi läbi ettevõtte üldkontroll, millest ühe osa moodustas kontroll töö- ja puhkeaja seaduse täitmise üle. Esinenud puudused on kirja pandud Tomsoni ütluste ning esitatud dokumentide põhjal. Järelkontrollimise ajal on leitud, et enamik eelmisel kontrollil avastatud puudusi on kõrvaldatud.

Jupiter Plusi esindas kontrollimise ajal direktori asetäitja Konstantin Menjanski, kellel polnud kontrollijale esitada ühtegi dokumenti selle kohta, et ettevõttes täidetakse töö- ja puhkeaja seadust. Ettekirjutuse täitmise kohta vastust ei saadetud ja järelkontrollil selgus, et enamik puudusi on parandamata.

Kui tööandja pole nõus ettekirjutuse sisuga, tuleb see vaidlustada tööinspektori või tööinspektsiooni juhataja juures ja tõestada dokumentaalselt oma õigust.

Hetkel kuum