Kristel Raesaar • 20. juuli 1999 kell 22:00

Esimesed seltsid pankrotis

Pärast kuid kestnud läbirääkimisi andis Eestis ligi 10protsendilist turuosa omava Polaris-Elu portfellide vastu huvi ilmutanud seltsidest viimasena eitava vastuse BICO Kindlustus. Seltsi juhatuse liige Olga Reznik ütles, et lepingute ülevõtmine vajanuks enam kui 30 miljoni krooni suurust investeeringut, mida seltsi omanik Alte Leipziger ei pidanud tasuvaks.

«Mul on väga kahju, aga Polarise poliiside kattevara on väga ebaselge,» rääkis Reznik.

Reznik lisas, et kui BICO olekski lepingud üle võtnud, tulnuks nende tingimusi tõenäoliselt klientide kahjuks korrigeerida.

Kindlustusinspektsiooni peadirektori Ellen Ridaste väitel on üks Eesti kindlustusselts valmis Polaris-Elu lepingud pankrotimenetluse käigus üle võtma.

Kindlustustegevuse litsentsikomisjoni liige Alar Urm nentis, et läbirääkimised selle seltsiga alles käivad ja lepingut portfelli ülevõtmiseks pole. «Ma usun, et see üleandmisleping tehakse, sest elukindlustus on valdkond, kus seltsid on turuosast huvitatud,» märkis ta siiski.

BICO ja Sampo Kindlustuse esindajad kinnitasid, et pole nõusolekut Polarise portfelli ülevõtmiseks andnud. Kolmanda potentsiaalse portfelli ülevõtja Seesam Kindlustuse esindajad keeldusid kommentaarist. Ka Alar Urm ei soovinud vastata, kas Polaris-Elu lepingute ülevõtmiseks põhimõttelise nõusoleku andnud selts on Seesam.

Urm soovitas Polaris-Elu klientidel igakuiste kindlustuspreemiate maksmist jätkata. «Kes kindlustusmakseid ei tasu, see ei saa hüvitisi ja sellelt võib maksed sisse nõuda,» ütles ta. «Ettevõtte pankroti puhul ei saa võlgnikud jätta võlga tasumata, see on seadusevastane.»

Ellen Ridaste on samas varem öelnud, et Polaris-Elu kliendid võivad jätta kindlustusmaksed praegu tasumata ja hiljem ülevõtja selgudes lepingu uuendada ning võla tasuda.

Litsentsikomisjon otsustas teisipäeval pankrotimenetluse algatada ka Polaris-Vara vastu, kelle portfellist lõviosa võttis mais üle Sampo Kindlustus. Polaris-Varale on jäänud vaid kõrge riskiastmega garantiikindlustuslepingud, mille omanikud peavad Urmi sõnul hüvitisi taotlema pankrotimenetluse käigus.

Kolmas teisipäeval litsentsid kaotanud selts on Ühiskindlustus. «Ühiskindlustusel pole piisavalt vara ja ta on inspektsioonile andnud mitmesuguseid lubadusi, mida ta pole täitnud,» rääkis Urm.

Suurem osa Ühiskindlustuse varast on Urmi sõnul üle antud Liikluskindlustuse Fondile. Pankrotimenetluse objektid on need nõuded, mida kliendid on esitanud pärast lepingu sõlmimist Liikluskindlustuse Fondiga, selgitas ta.

Hetkel kuum