16. august 1999 kell 22:00

Kaabeltelevisioonist väikefirma seisukohalt

Kahju on sellest, et senimaani on kaabeltelevisiooni probleeme kajastatud pealiskaudselt ja vaadatuna ainult suurte kaabel-TV firmade poolt.

Ära on unustatud väikesed firmad ja muidugi eelkõige inimesed, kellele seda teenust pakutakse. Miks käib Tallinnas firmade vahel «sõda», miks on Eestis kolm kaabel-TV operaatorite liitu, miks on Eestis kõige kõrgemad kanalite litsentsimaksud Baltimaades, miks..., miks..., miks...

Kõik sai alguse sellest, et osa firmasid sai lõpuks aru, et Eestis on ainult üks tõeliselt kasulik turg kaabel-TV vallas (Tallinn). Kes selle rasvase piruka endale saab, on võidumees, ning läkski lahti meeletu võidujooks (osa korraldas ülikiire konkursi, osa hakkas kiiresti hõivama territooriume jne). Samasugust taktikat kasutati kaabel-TV seadust luues, kus erinevad pooled kasutasid ära kõiki mooduseid seda enda kasuks pöörata. Loodi isegi mitu kaabel-TV operaatorite liitu, kuhu värvati väikseid firmasid (osa firmasid astus igaks juhuks mitmesse liitu), et saada suuremat osakaalu seaduse väljatöötamise mõjutamiseks.

Pidevalt avaldati liitude ametlikke seisukohti, millest suurem osa nende liikmetest polnud kuulnudki. Lõpuks võetigi vastu selline kaabel-TV seadus, mis rahuldas ainult üksikuid (loe «ühte») firmasid.

Mis puutub aga firmade poolt seaduslikult edastatavate kanalite näitamisse, siis selles küsimuses pole vist puhas ükski firma. Osa näitab filmikanaleid, millele Eestisse ei anta üldse litsentse, osa jälle kanaleid, mida on lubatud edastada ainult Venemaa territooriumil jne, nimetades neid reserv-, näidis-, proovi- või tutvustuskanaliteks.

Kas aga surevad välja väikesed kaabel-TV firmad, siis eks seda näita tulevik. Väikesed firmad ei soovi sugugi käituda ebaseaduslikult. Tihti aga hoopis sunnitakse neid selleks.

Viimane näide selle kohta on Saksamaa satelliit- ja Euroopa avalik-õiguslike telekanalitega lepingute sõlmimine, mille allakirjutamisele ei kutsutud ühtegi väikest kaabel-TV firmat, kuigi seda eelnevalt lubati. Nüüd räägitakse, et need on pahad firmad.

Väikefirmade kasuks räägib kõige paremini klientide kõrge liitumisprotsent, mis tihti on 70--90%. Suurtes kaabel-TV võrkudes loetakse heaks tulemuseks 30%. See ei ole alati seotud madalate hindadega, vaid siin omab tähtsust teeninduse kvaliteet jne. Lisaks tegutseb enamik väikefirmasid väikestes asulates, kuhu lähema kümne aasta jooksul ei soovi ükski suur firma tulla (pole rentaabel).

Loodan, et tulevikus suudavad firmade juhid lõpuks ühise laua taha istuda, et kaabel-TV ei oleks üksikute rikaste lõbu, vaid oleks täiesti kättesaadav kõigile, nagu on seda elekter jms.

Hetkel kuum