ÄP fototoimetus • 31. august 1999 kell 22:00

Ajakirjandusväljaannetel säilib käibemaksuvabastus

Peaminister Mart Laar ütles pressikonverentsil, et seaduseelnõu eesmärk on maksuvabastuste süsteemi korrastamine ja maksupettuste vastu võitlemine.

Osa maksuvabastusi ja nullmäärasid, mis eelnõu algses variandis olid viidud viieprotsendilise käibemaksu määraga maksustatavate kaupade ja teenuste loetellu, on Laari sõnul jäetud eelkõige sotsiaalsetel kaalutlustel siiski muutmata.

Peale ekspordi on uues seadusevariandis nullprotsendilise maksumääraga veel teatrietenduste ning riiklike kontserdiasutuste kontsertide ja teiste kontserdiasutuste korraldatud süvamuusika kontsertide pääsmed, ettetellitud ajakirjandusväljaanded ning haridusministeeriumis heaks kiidetud põhikooli ja gümnaasiumi õpikud-töövihikud.

Käibemaksuvabade kaupade ja teenuste loetellu lülitas valitsus taas matusetarbed ja -teenused. Ülikoolide ja teadusasutuste riigieelarvest finantseeritava teadustegevuse maksuvabastuse tühistamine on edasi lükatud 2001. aasta 1. jaanuarini.

Selles osas ei ole seaduseelnõu veel kooskõlas Euroopa Liidu direktiivi nõuetega. Küll aga on välja jäetud Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega kokkusobimatud välismaa ettevõtjaid diskrimineerivad sätted.

Seaduseelnõu kohaselt säilib maksuvabastus hasartmängude, loteriipiletite, hariduse, postiside, meditsiini, eluruumide üürimis- ning panga-, kindlustus- ja sotsiaalteenuste puhul.

Maksuvabastus tuleb asendada alandatud maksumääraga ravimite ja meditsiinikaupade (välja arvatud inimorganid, inimveri, rinnapiim ja hambaproteesid), matusetarvete ja -teenuste müügil ning ohtlike jäätmete käitlemisel.

Käibemaksu standardmäära tuleb hakata rakendama soojusenergia ja tahkete kütuste müügil (pärast 2000. a 30. juunit), noortelaagri tuusikute ja munitsipaalsaunade teenuste müügil.

Autor: ÄP

Hetkel kuum