Ranno Tingas • 5. september 1999 kell 22:00

Maksuvaba või nullmääraga käive?

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse eelnõu, millega muudetakse maksuvabade, nullmääraga ja 5% käibemaksuga maksustatavate kaupade ja teenuste loetelu. Sageli ei tehta vahet maksuvaba ja nullmääraga maksustatava käibe vahel ja ei osata näha puudusi, mida toob endaga kaasa maksuvaba käive.

Käibemaksuseadus jagab käibe maksustatavaks ja maksuvabaks käibeks. Maksustatav käive jaguneb omakorda kolme erineva käibemaksumääraga maksustatavaks käibeks: 0%, 5% ja 18%.

Maksuvaba käive ja nullmääraga maksustatatud käive on sarnased ainult selle poolest, et kummalgi juhul ei lisata müügihinnale käibemaksu. Erinevused on aga palju olulisemad -- maksuvaba käibe jaoks kasutatavate kaupade ja teenuste soetamisel makstud käibemaksu ei tohi käibemaksukohustuslane maha arvata, kuid maksustatava käibe (st 0% ning 5% ja 18% käibemaksuga käive) jaoks soetatud kaupade ja teenuste soetamisel makstud käibemaksu saab ta reeglina maha arvata.

Juhul kui ettevõtja soetab kaupu ja teenuseid nii maksuvaba kui maksustatava käibe jaoks, siis saab ta käibemaksu maha arvata ainult osaliselt. Seega jääb maksuvaba käibe puhul pakutava kauba või teenuse omahinna sisse ka niisuguse kauba valmistamiseks või teenuse osutamiseks soetatud kaupade ja teenuste käibemaks. Järelikult on ettevõtjale kasulikum, kui tema müüdav kaup või teenus on maksuvaba asemel nullmääraga või 5%ga maksustatud.

Maksuvaba käibega seotud küsimused puudutavad praegu näiteks neid ettevõtjaid, kes annavad eluruume üürile või osutavad meditsiiniteenuseid või teenuseid eluruumi omanikule hoolduslepingu alusel või kes müüvad postimaksevahendeid, loteriipileteid, ravimeid ja matusetarbeid ning loomulikult krediidi- ja finantseerimisasutusi ning kindlustuse pakkujaid.

05.10

eelmisel kuul tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu ülekandmise aeg maksuameti kohaliku asutuse pangakontole

05.10

sotsiaalmaksu maksjal maksuameti kohaliku asutuse pangakontole sotsiaalmaksu kandmise piiraeg

07.10

arve esitamise aeg eelmise kuu eest ostjale kauba lähetamisel või kättesaadavaks tegemisel või teenuse osutamisel juhul, kui maksukohustuslasel on kuuarvete esitamise õigus

Hetkel kuum