19. september 1999 kell 22:00

Tallinna börs töötab nõukogu ettepanekul välja täiendused börsi reglemendis ning ettepanekud seaduse muutmiseks, et tõhustada väikeaktsionäride kaitset ettevõtete ülevõtmise korral.

«Regulatsiooni eesmärk on tagada läbipaistev ja kindlate reeglitega mänguruum emitentide ülevõtmise puhul,» ütles börsi juhatuse esimees Gert Tiivas.

Tiivase sõnul kaitseks regulatsioon senisest oluliselt paremini väikeaktsionäre ning annaks samuti õiguskindluse ülevõtjale ning ülevõetavale. Ka peaksid reeglid omama olulist mõju väärtpaberituru usaldusväärsuse suurendamisel, lisas ta. BNS

Balti väärtpaberiturgude järelevalve juhid kohtuvad 28.--29. septembrini Lätis, et arutada väärtpaberituru regulatsiooni ja ühinenud järelevalvega seonduvat.

Eesti väärtpaberiinspektsiooni peadirektori Marek Mägi sõnul on kohtumisel arutusel veel andmete kaitse, depoopangandus ning kõigi kolme Balti riigi uus väärtpaberituru seadus.

Mägi sõnul on kohtumine eelkõige info ja kogemuste vahetamine, kus konkreetseid otsuseid ilmselt ei langetata. BNS

Hüvitusfond teenis esimesel poolaastal auditeeritud andmetel majandustegevusest kasumit 68,9 mln krooni. Auditeerimise käigus vähenes Hüvitusfondi kasum tütarettevõtete kasumi korrigeerimisel laiendatud kapitaliosaluse meetodil 3,7 mln krooni võrra, teatas fond reedel. BNS

Leedu suurim kindlustusfirma Lietuvos Draudimas (Leedu Kindlustus) kavandab aktsiakapitali suurendamiseks aktsiaemissiooni.

Aktsiakapitali suurendamise otsustavad ettevõtte aktsionärid 20. septembri erakorralisel koosolekul.

Emiteeritakse 159 152 lihtaktsiat nimiväärtusega 35 litti. Emissiooni käigus suureneb ettevõtte aktsiakapital 5,5 miljoni liti võrra 19,526 miljoni litini. BNS

Hetkel kuum