Ranno Tingas • 17. oktoober 1999 kell 22:00

Maksuamet liialdab

Viimasel ajal on maksuamet asunud aktiivselt küsima ettevõtjatelt maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registris registreerimise avalduse või lihtsalt «ettevõtte registreerimise» avalduse täitmist.

Avalduses küsitakse täpseid andmeid maksumaksja tegevuskohtade ja nende aadresside, juhi ja raamatupidaja telefoni, pangakontode jne kohta. Selline maksuameti tegevus ei saa olla enamikule ettevõtjatest kohustuslik.

Maksukorralduse seaduse § 114 lg 3--5 sätestavad täpselt, kes peavad end registreerima maksuametis. Selline kohustus on ainult nendel äriühingutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, keda ei registreerita äriregistris, ning nendel, keda ei registreerita mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris või valitsusasutuste või nende poolt hallatavate riigiasutuste registris. Seega äriregistris registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ei pea täitma avaldust maksuametile enda registreerimiseks maksuametis.

Selleks, et maksuamet saaks nõuda täiendavat teavet maksumaksjalt, peaks ta tegema ettekirjutuse informatsiooni saamiseks. Ometi palub maksuamet ka äriregistris registreeritud ettevõtjatelt kirjeldatud avalduse täitmist, kusjuures avaldusele allakirjutamisega võetakse mõnikord endale kohustus informeerida maksuametit andmete või põhikirja muutumisest viie tööpäeva jooksul. Ka see kohustus ei ole seaduslik, kui on tegemist äriregistris või muus avalikus registris registreeritud ettevõtjaga.

Seadus eeldab, et maksuamet hangib vajaduse korral ise informatsiooni rahvastikuregistrist, äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist. Pangakontode, tegevuskohtade ja telefoninumbrite kohta informatsiooni saamine teistest allikatest on maksuametil keeruline ja seetõttu on hakatud seda küsima otse maksumaksjalt.

Ettevõtjalt avalduse täitmist maksuametis registreerimiseks nõudes ületab maksuamet seadusega antud pädevust. Vastu tulles maksuameti soovile võib selle avalduse täita ning anda maksuametile enda kohta informatsiooni, kuid selle mittetäitmine ei saa enamikul juhtudel kaasa tuua ebasoovitavaid tagajärgi.

Hetkel kuum