27. oktoober 1999 kell 22:00

Tühjendusmeistrid saavad ärikeelu

ERA Panga ja kindlustusseltsi Polaris pankrotipesitsejad eesotsas Andres Bergmanniga said ärikeelu kuni pankrotimenetluse lõppemiseni. See võtab neilt õiguse olla füüsilisest isikust ettevõtjad ning äriühingute juhatuse või nõukogu liikmed.

Äripäev leiab, et pankrotivara ärakantimise vältimiseks on ärikeeld õige.

Ärikeelu rakendamisega algab ettevõtluskeskkonna puhastamine põletatud maa taktika kasutajatest. Kui ärimees ei oska kaotust väärikalt vastu võtta, tuleb rakendada äriseadustiku paragrahve 308, lõige 3, ja 318, lõige 4.

Need paragrahvid kõrvaldavad firmade juhatustest ja nõukogudest vara laialikandmise sooviga liikmed. Mõned aastad tagasi vastas sellele keeld teatud aeg töötada materiaalselt vastutaval ametikohal.

Ent ärikeeld on ebaõiglane, kui kõrvutada hoiustajate-kindlustusvõtjate ja riigivara tuuldelaskjaid.

Võrdleme kasvõi ERA Panga ja Maapanga tühjendusmeistreid. Tühjad kohad on praegu mõlemad, kuid Maapanga puhul pudenes vastutus üksikisikute ja riigi vahel täiesti koost.

Kui osa riigiametnike puhul rääkida ärikeelu rakendamisest, hakkaksid nood lihtsalt naerma. Ma ei kuulu ühessegi juhatusse ega nõukokku, ma pole ettevõtja! -- ja kantimine käiks täie hooga edasi.

Kusagilt tuleb ettevõtluskliima tervendamisega siiski alustada. Kui praegu ei õnnestu veel kõigil kahjureil käsi siduda, ei tohi sellegipoolest Bergmann & Co tegevust niisama pealt vaadata. Iga kuritahtlik varakantija on ärikeelu ära teeninud sõltumata sellest, kui palju on tal kolleege era- või avalikus sektoris. Karistatakse ju ka ühte jalgrattavarast, ehkki lõviosa tallab rahumeeli võõrastel pedaalidel edasi.

Ärikeeld kantimisskeeme sajaprotsendiliselt ei tõkesta; täpselt samamoodi, nagu ükskõik kui läbimõeldud seadus ei takista kuritegu toime panemast.

Ärikeeld ei luba äri teha, küll aga lubab omanik olla. Seega võib ärikliima halvendaja juhatusse või nõukogusse kuulumata olla endistviisi firma sajaprotsendiline aktsionär ja aktsionäride üldkoosoleku abil firmat tegelikult juhtida.

Sel juhul vajab omanik usaldusisikuid, allkirjaõiguslikke töötajaid-tankiste, kes tema otsused ellu viiksid. Ja järgmisel ringil saavad ärikeelu nemadki. Halb aura konkreetse isiku ümber võtab üha suuremad mõõtmed ja sõpruskonnas levivad kahtlused, kas tasub ennast pigilinnu külge kleepida.

Hetkel kuum