1. detsember 1999 kell 22:00

Kas Ericsson võiks olla Eesti oma Nokia?

Laiemalt vaadates võiks Eesti ühiskonnas meie oma Nokia olla iga firma, kohalik või välismaine, kes suudab luua keskkonna selliste toodete või teenuste loomiseks, millel on kiiresti kasvav turg kogu maailmas.

Ericsson on siin juba täna muutunud importijast kõrgetasemelisi tehnilisi teadmisi nõudvate teenuste eksportijaks. Nimelt on Ericsson Eesti koosseisus ekspertrühm, kes projekteerib mobiilsidevõrke Ericssoni klientidele kogu maailmas. Ericsson Eesti spetsialistid on juba projekte teostatud Hispaanias, Ungaris, Vladivostokis, Angolas, T?ehhis. Sellega oleme suutnud pakkuda tööd noortele andekatele inseneridele ja luua Eestisse kompetentsikeskuse, millega saame kaasa aidata ka kohalike partnerite püsimisele maailma esirinnas.

Tulevikku vaadates on ambitsioon veelgi suurem: Eestist võiks saada testlabor uutes sidevaldkondades, olgu selleks mobiilside uued põlvkonnad või internetilahendused. Eeldused selleks on igati olemas: uues majanduses on oluline eelkõige liikumise kiirus ja õige suund, mitte riigi suurus. Avatus kõigele uuele ja ajaloolise raske tehnoloogilise taaga puudumine on samuti eelised.

Selles valdkonnas toetame koostöös Eesti Mobiiltelefoniga Tallinna Tehnikaülikooli mobiilse andmeside arendusprojekti, mis loob võimaluse uue põlvkonna andmesidelahenduste loomiseks esimeste hulgas maailmas. Sellega saavad Eesti tudengid, tootearendajad ja tarkvarafirmad konkurentsieelise, mille ärakasutamine sõltub meist endist ja mille tulemusi võime näha aastate pärast.

Niisiis, Ericsson võib tulevikus olla Eestile väärtuslik tööandja ja kogu maailmas nõutud lahenduste tootmiseks vajaliku keskkonna looja.

Autor: Veiko Sepp

Hetkel kuum