7 detsember 1999

Eesti krooni kattevara maht kahanes novembris 791 mln krooni ehk 6,7% võrra 10,992 mld kroonini, baasraha maht oli kuu lõpus 9,276 mld krooni, vähenedes kuuga 4%.

Baasraha nõudluse vähenemine tulenes kommertspankade Eesti Pangas hoitavate reservide kahanemisest. Eesti Panga andmetel oli vahetatava välisraha kogumaht novembri lõpus 10,9 mld krooni.

Eesti Panga välisvõlgade kogumaht kahanes repotehingute lõppemise tulemusel oktoobri lõpu 407,3 mln kroonilt novembris 8,7 mln kroonile. Eesti Panga kulla- ning välisvaluutareservid ulatusid novembri lõpul 10,9 mld kroonini, kahanedes kuuga 3,5%. BNS

Leedu suuruselt teise eraomanduses oleva kommertspanga Hermis Bankase aktsionärid kiitsid eile heaks ühinemise Vilniuse Pangaga riigi suurimaks pangaks.

Otsuse poolt hääletas 99,9 protsenti koosolekul viibinud aktsionäridest. Koosolekul oli esindatud umbes 70,7% häältest. Hermis lõpetab tegevuse eraldiseisva juriidilise isikuna ning tema kohustused ja varad võtab järgmisest aastast üle Vilniuse Pank.

Ka Vilniuse Panga aktsionärid andsid eile Hermisega ühinemisele heakskiidu. BNS

Itaalia ärimehe Ernesto Preatoniga seotud Eestis registreeritud firma loobus osalusest Läti juhtivas maiustustetootjas Staburadzes, kuid Preatoni esindaja sõnul on tegu formaalsusega.

Preatoni grupi esindaja ütles, et ühtegi sisulist muutust ei toimu, tegemist on grupisisese ümberkorraldusega. «Preatoni ei loobu oma osalusest Staburadzes,» ütles ta. BNS

Hetkel kuum