20. detsember 1999 kell 22:00

Ettevõtte aastaplaan peab lähtuma eelkõige turundusplaanist

Aasta lõpp annab impulsi strateegiliste plaanide ülevaatamiseks ja järgmise aasta tegevuskava koostamiseks. Tuleviku planeerimisele ettevõtte tasandil võib läheneda mitmeti.

Eelkõige kipub planeerimise vaatenurk sõltuma tegevjuhi erialasest koolitusest. Ometi peaks planeerimine aastatasandil lähtuma eelkõige turundusplaanidest, sest alles pärast turundusplaani koostamist on võimalik asuda finantsplaneerimise, logistika planeerimise ja personalipoliitika juurde.

Nii peab kõige varem olema valmis plaan, mis tegelikult reaalsuses on kõige enam muutustele aldis. Turundusplaani mõjutavad muutused nagu konkurentide tegevus, tarnijate ja klientide otsused, ostujõud ja seadusandlikud muudatused mõjutavad seega ka automaatselt kogu ettevõtte plaane. Mida täpsem on planeerimise eeltöö seda suurema tõenäosusega realiseerub turundusplaan ja sellega kaasnevalt kogu ettevõtte aastaplaan.

Planeerimistöö on protsess ja selle olulisteks osadeks on lähteanalüüs ning jälgimine. Lähteanalüüs annab infot, mille põhjal täpsustada strateegiat ja koostada aastaplaan, jälgimine aga toob esile planeeritu rakendamise elulise tähtsuse; sahtlisse ei ole mõtet planeerida. Lähteanalüüsi käigus ettevõtte siseseid tugevusi ja nõrkusi ning tegevuskeskkonna ohtusid ja võimalusi müügiprognoosiga võrrelda eesti juhid juba üldjuhul oskavad. Tihti esineb probleeme aga rakendamisel ja jälgimisel; plaan võib aasta jooksul moonduda märkimisväärselt palju. Põhjusteks on keskkonna kiire muutumine aga ka teatav lõtvus plaanidest kinnipidamisel.

Infosüsteemile tuginev turundus on üks vahend lõtvusest pääsemiseks. Aastaks koostatud IT põhine turundusprogramm päästab valla tegevused planeeritud graafiku järgi. Oskuslikult koostatud programm võib vallandada algselt planeeritud tegevused, nagu agentuuri briifid, koosolekukutsed, e-kampaaniad, tööjuhised müügiesindajatele jne. Uue planeerimistsükli aluseks olev jälgimine tasub samuti automatiseerida, et vältida võltsrahulolu; loevad vaid realiseerunud müügimahud. Sedasi saab vabad käed näiteks väikeettevõtte juht, kes ise turundusküsimustega tegeleb.

Autor: Endrik Randoja

Hetkel kuum