Silva Männik • 22. detsember 1999
Jaga lugu:

Seesam tahab AB Elu

AB Elu kliendid, kes Seesamiga lepingut sõlmida ei soovi, võivad sõlmida soodustingimustel uue lepingu BICO Elus või Hansapanga Kindlustuses. Polaris Elu klientidele sellist soodustust esialgu ei ole. Nii Polaris Elu kui Seesam Elu kliente on 8000.

Seesam Elukindlustuse juhatuse esimees Taivo Saar ütles, et selts on valmis rakendama AB Elukindlustuse lepingu ülevõtmisel sama printsiipi mis Polaris Elu puhulgi.

Kindlustusinspektsiooni teatel võetakse üle kõik AB Elu lepingud peale nende, millele on tehtud vaid ühekordne sissemakse. Portfelli ülevõtmine saab toimuda alles pärast AB Elukindlustuse pankroti väljakuulutamist umbes 2000. aasta esimeses kvartalis.

Polaris Elu lepingute ülevõtmist alustab Seesam reservide katmisega sel nädalal.

Saar lisas, et enne AB Elu lepingutega tegelema hakkamist püütakse Polarise portfelliga töö valmis saada.

Pärast ettevalmistustöö lõpetamist ja ülevõtmise lepingu sõlmimist saadab Seesam Elu inspektsiooni teatel igale AB Elu kliendile pakkumise ülevõtmise ja vanade reservide katmise tingimustega.

Samas on AB Elu klientidel võimalus sõlmida ka uus, soodustingimustega leping Hansapanga Kindlustuses või BICO Elukindlustuses.

Hansapanga Kindlustuse juhatuse esimees Priit Potisepp lausus, et klient peaks enne otsustamist uurima, milline variant talle kõige rohkem sobib. «Meie ja BICO sooduspakkumised on eeldusega, et klient teeb oma lepingut pikaajaliselt edasi ja meie soodustuste kaudu saab ta oma reservi kaotuse kompenseeritud,» selgitas Potisepp. Ta täpsustas, et nende pakkumus sobib kõige enam neile AB Elu klientidele, kelle pikaajaline kogumiskindlustuse leping on alles noor ja mitte suure reserviga, kehtinud alles mõne aasta. Viimased on aga AB Elu portfellis enamuses. «Sõltuvalt lepingu iseloomust ja tingimustest ei ole soodustingimustel sõlmitud uue lepingu puhul kaotus märkimisväärne,» rääkis BICO Elukindlustuse juhatuse esimees Georg Männik, «teiseks on tal võimalus veidi tingimusi muuta või mõni kindlustuskaitse juurde võtta.»

Kõigi kolme seltsi puhul võidavad AB Elu kliendid selles, et pikaajalised kogumiskindlustuse lepingud on võimalik vormistada ümber vabatahtliku pensionikindlustuse jaoks mõeldud tulumaksusoodustusega lepinguks. Selline litsents AB Elul puudus.

Seesam Elu poolt lepingute ülevõtmisel ei kaota klient oma sissemakseid, sest ülevõetavad reservid kuni 40 miljoni krooni ulatuses katab portfelli ülevõtja. Samas võib lepingute Seesam Elule üle minnes kaasneda klientidele mitmeid kitsendusi, mida konkurendid nimetavad üsna karmideks.

Saar ei välistanud, et sarnaselt Polaris Eluga võidakse ülevõetavate lepingute katkestamise ja lõpptähtaja saabumisel tehtavate väljamaksete osas teha 5aastased piirangud. Samuti võidakse lepingute senistelt reservidelt mõne aasta jooksul mitte intresse maksta, nõustus Saar.

Vt. ka joonist:Lepingute Seesam Elule üleandmise ja Hansapanga Kindlustuses või BICO Elus uue lepingu sõlmimise võrdlus

Jaga lugu:
Hetkel kuum