Kadi Heinsalu • 28. jaanuar 2000 kell 6:54

2000. aastal uued äriregistri lõivud

Aasta alguses jõustunud riigilõivuseaduse muudatustega muudeti äriregistri toimingutega seonduvaid riigilõivumäärasid, ütleb Mare Tropp OÜst Käsiraamatute Kirjastus.

Nüüd tuleb äriregistrisse kandmise eest füüsilisest isikust ettevõtjal, täisühingu või usaldusühingu puhul maksta 500 krooni, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali puhul 3000 krooni, osaühingu puhul 0,2% osakapitalist, kuid mitte alla 3000 krooni ja mitte üle 20 000 krooni.Aktsiaseltsi puhul 0,2% aktsiakapitalist, kuid mitte alla 4000 krooni ja mitte üle 40 000 krooni.

Äriregistri kande muutmisel tuleb uute määrade kohaselt tasuda riigilõivu füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu või usaldusühingu puhul 150 krooni. Tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali puhul 700 krooni, osa- või aktsiakapitali suurendamise kande tegemise eest äriregistrisse tasutakse riigilõivu 0,2% taotletava ning registrissekantud osa- või aktsiakapitali vahest, kuid mitte alla 1000 krooni osaühingu puhul ja mitte alla 1400 krooni aktsiaseltsi puhul ning mitte üle 20 000 krooni osaühingu puhul ja 40 000 krooni aktsiaseltsi puhul.

Osa- või aktsiakapitali vähendamise kande tegemise eest äriregistrisse tasutakse riigilõivu 0,2% taotletavast osa- või aktsiakapitalist, kuid mitte alla 1000 krooni osaühingu puhul ja mitte alla 1400 krooni aktsiaseltsi puhul ning mitte üle 20 000 krooni osaühingu ja 40 000 krooni aktsiaseltsi puhul.

Muude osaühingut või aktsiaseltsi puudutavate muudatuste kohta kande tegemisel, näiteks kanne juhatuse liikme, tegevusala jne kohta, tasutakse riigilõivu 700 krooni.

Äriühingute puhul jäi kehtima põhimõte, et juhul, kui taotletakse ettevõtja kohta mitme kande tegemist, tasutakse riigilõivu vastavalt kandele, mille tegemise eest on ette nähtud kõrgem riigilõivumäär. Seega näiteks juhul, kui taotletakse osaühingu kohta kahe kande tegemist - kandeid osakapitali suurendamise kohta ja uue juhatuse liikme kohta, tuleb tasuda riigilõiv ainult selle määra järgi, mis on ette nähtud osakapitali suurendamise jaoks.

Eraldi riigilõivu uue juhatuse liikme äriregistrisse kandmise eest ei ole sellisel juhul vaja tasuda.

Hetkel kuum