2. märts 2000 kell 12:40

Eestlased usaldavad NATOt ja presidenti

Värskeim avaliku arvamuse küsitlus näitab Eesti kaitsejõudude kõrget usaldusväärsust Eesti elanike silmis ning toetust Eesti NATO pürgimustele, kuid osutab ka parema informeerituse vajadusele NATOga liitumisest.

Eesti Kaitseministeeriumi poolt tellitud ning ES Turu-uuringute ASi poolt 2000. aasta jaanuaris läbi viidud küsitluse tulemusel selgus, et üle poole Eesti Vabariigi kodanikest (51%) usaldab Eesti kaitsejõude ning veelgi rohkem on valmis Eestile kallaletungi korral ise kaitsetegevuses osalema. Sealjuures eesti meestest on valmis isiklikult riigikaitses osalema 82 protsenti.

Kõige rohkem ehk tervelt 78% küsitletutest usaldab presidenti, piirivalvet 59% ja kirikut 55%. Ajakirjandust ja politseid usaldab võrdselt 42% inimestest.

Hetkel kuum