Silva Männik • 7. märts 2000 kell 10:15

Piraatbussiga reisijad hüvitisest ilma ei jää

Täna hommikul meedias avaldatud väited väited, et piraattaksos reedel hukkunud ja kannatada saanud inimeste kahjusid kindlustuse poolt ei korvata on vale, ütles BICO Kindlustuse liikluskindlustuse juht Andrus Kroon Aripäev Onlinele.

'Kuulsin Eesti Raadiost, kui Marko Reikop ja Elektra seda mingile ajalehele tuginedes väitsid ning kindlustusbürokraadina pean õigeks sellistesse arvamustesse sekkuda,' lausus ta. Piraatbussis reisijate puhul hakkab töötama kohustuslik liikluskindlustus isegi siis, kui sõidukil kindlustuskaitset polnud, rääkis Kroon. Sellisel juhul korvab hukkunute ja kannatanute kahjud liikluskindlustuse fond, selgitas ta. Hüvitusest jääb ilma vaid liiklusõnnetuse põhjustanud juht.

'Kannatanud on süüst puhtad ning nendel on õigus saada isikukahju, mille piirmääraks on praeguse korra alusel 4,5 miljonit krooni,' rääkis Kroon, 'Kui pisut küüniline olla, siis võib öelda, et see sõltub nõude esitaja leidlikkusest, kui palju ta taotlusesse kahjusid kokku oskab kirjutada. Samas hüvitamisele kuuluvad ikkagi vaid tegelikud, tõestatud kahjud - unistusi Eestis ei korvata.'

Arvestades, et Tartu maanteel hukkunud inimesed olid suhteliselt noored ning kui neil veel ülalpeetavaid polnud, ei pruugi korvatavate kahjude hulka kuuluda pere ülalpidamispension, selgitas Kroon. Küll aga hüvitatakse liikluskindlustuse vahenditest matusekulud, rikutud riiete ja esemete kahjud.

Rangluumurruga haiglas lebaval Lembitul (51), kelle juhitud piraatbussis hukkus reedel neli inimest, puudusid takso- ja taksoteenindusluba ning vastavad kindlustused, mille alusel ta võinuks oma autoga inimesi sõidutada, kirjutab Postimees.

Harju politsei avariikorrapidaja Lembit Prundi andmetel polnud Tartu maanteel veokiga kokku põrganud Volkswagen Sharani juhil Lembitul kehtivat taksoteenindusluba. Sama kinnitas Tartu linna transpordikeskuse taksondusspetsialist Vambola Ainsalu. 'Tema taksoteenindus- ja taksoluba kehtisid eelmise aasta lõpuni ja detsembris ta neid pikendama ei tulnud,' väitis Ainsalu. Politseile teadaolevalt oli reedene õnnetus piraatbussiga kolmas, mis on lõppenud inimohvrite või -vigastustega.

Hetkel kuum