2. aprill 2000 kell 22:00

Ehitised püsivad 31. detsembrini 2001?!

Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus.

Majandusministeerium on ette valmistanud elamuseaduse, käibemaksuseaduse ja elamureformiga seotud seaduste muutmise eelnõu. Sellega täiendatakse asjaõigusseaduse rakendamisseaduse 13. paragrahvi 5. lõiget järgmise lausega: ?Korteriomanikul on ehitise püsimise aja jooksul õigus vallata, kasutada ja käsutada eluruumi vallasasjana.?

Sama seaduse sama paragrahvi 6. lõike sõnastuses võib aga ehitist või selle osa vallas-asjana võõrandada kuni 31. detsembrini 2001.

Eelnõus esinevad vastuolud ning selle koostajate seisukohad ei ole üheselt mõistetavad. Kui lähtuda eeldusest, et korteriomanikul on õigus vallata, kasutada ja käsutada eluruumi vallasasjana ehitise püsimise aja jooksul, kaotab mõtte ka eluruumi val-lasasjana käsutamise piirang pärast 31. detsembrit 2001.

Kõnealuse piirangu seadustamine tähendaks väita, et ehitised püsivad ainult 31. detsembrini 2001, mis on iseenesest absurdne. Ometi ei ole eelnõu koostajad pidanud vajalikuks tunnistada see piirang kehtetuks.

Siit ka küsimus majandusministeeriumile: mis saab eluruumist vallasomandina, mille omanik(ud) ei soovinud seada korteriomandit ja korteriühistut ei ole moodustatud enne 31. detsembrit 2001?

Hetkel kuum