Kadi Heinsalu • 22. mai 2000 kell 11:42

Milleks on vaja maksuametnikule väärtpaberite jm asjade ettenäitamist alates juunist?

1. juunist jõustuvad maksukorralduse seadus muudatused. Maksuhaldur saab õiguse nõuda maksumaksjalt või maksu kinnipidajalt lisaks dokumentidele ka raha, väärtpaberite või asjade ettenäitamist, kusjuures maksumaksja peab osa asjadega ise maksuametisse tulema. Milleks seda vaja on ja kuidas see toimima hakkab?

Vastus: Selle võimaluse andis ka senine maksukorralduseseadus. On olemas Riigikohtupretsedent ja arvukalt madalamate astmete kohtulehendeid , kusmaksukuriteoga tekitatud kahju, mis kajastub äriühingu maksuvõlana, on väljamõistetud füüsiliselt isikult. Nimetatud seadusemuudatused on täpsustavaiseloomuga.

Ka kassa jääki, väärtpabereid ja asju oli võimalik kontrollida ja nähasenise seaduse raames. Need seadusemuudatused on samuti täpsustavaiseloomuga, küll aga tekib peale 1. juunist väike probleem, nimelt maksuametsaab kassa jääki kontrollida maksumaksja juures, kassaraamatuga aga saabtutvuda maksuhalduri ruumides.

Hetkel kuum