ÄP fototoimetus • 11. september 2000 kell 22:00

Kinnitati mürkide ?must nimekiri?

Vabariigi Valitsus kiitis heaks septembrist jõustuva määruse, millega sätestatakse taimekaitsevahendites keelatud toimeainete nimekiri.

Nimekirja koostamisel arvestati Euroopa Ühenduse direktiiviga 79/117/EMÜ, mis kehtestab Euroopa Liidus keelatud toimeainete nimekirja.

Määruse üks loojatest, Heli Nõmmsalu, Taimetoodangu Inspektsiooni taimekaitsevahendite osakonnast selgitas, et sisuliselt kehtestati teistkordselt juba 1999. aasta hakul vastu võetud määrus. Seda tingis asjaolu, et taimekaitseseadust muudeti, ning sellega kaasneb ka kõikide seniste rakendusaktide ümbervaatamine ja nendes nõudmiste kohandamine vastavalt ELi seadusandlusele.

Nimekirjas tuuakse ära taimekaitsevahendites keelatud toimeained, mis on ohtlikud tervisele, keskkonnale ja varale ning mille riiki sissetoomine ja kasutamine on keelatud. Heli Nõmmsalu ütles, et Eestis on nn must nimekiri pikem kui Euroopa Liidu samalaadne dokument. Heakskiidetud nimekiri sisaldab ka neid toimeaineid, mis on soovitatud keelustada ?Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusega? ning toimeaineid, mis on ohtlikud ning mida saab asendada vähem ohtlike toimeainetega.

Heli Nõmmsalu kinnitas, et inimestele ja loodusele ohtlikest kemikaalidest on kõige parem kontroll suudetud kehtestada just taimekaitse valdkonnas. Enne teatud taimekaitsevahendi Eesti turule lubamist kontrollib seda igakülgselt Taimetoodangu Inspektsioon, samuti on vastavalt tolliseadusele vaja hankida ühekordne impordiluba.

Määrusega määratletakse lisaks ohumärkidele ja -sümbolitele riskilaused ja ohutuslaused, mis on vajalikud täpsema teabe andmiseks taimekaitsevahendi kasutajale.

Autor: ÄP

Hetkel kuum