Madli-Liis Parts • 6. oktoober 2000 kell 15:24

Kõrgharidus vähendab töötust

Elutingimuste uuring näitas, et 1999. aastal ulatus töötuse määr Eestis 10 protsendini. Oht töötuks jääda on väiksem, kui töötaja omab kõrgemat haridust.

Kesk-eri- või kõrgharidusega inimeste hulgas oli

töötuid 6 %, põhiharidusega inimeste hulgas aga 17 %. Sama suur on

töötuse määr noorte hulgas.

Hetkel kuum