2. november 2000 kell 9:11

Mart Laar arutab täna piraatlusvastase võitluse tõhustamist

Peaminister Mart Laari eesistumisel toimub täna nõupidamine, kus arutatakse meetmeid piraatlusvastase võitluse tõhustamiseks. Esimest korda oli nõupidamine selles küsimuses koos kolm nädalat tagasi.

Nõupidamise kokkukutsumise ajendas kultuuriminister Signe Kivi pöördumine peaministri poole palvega sekkuda olukorra lahendamisse. Kivi kirjeldas 2. oktoobril Mart Laarile saadetud kirjas olukorda Eesti peamistel piraattoodanguga kauplevatel turgudel ja kaubanduskeskustes. Kivi väitel on seis kõige tõsisem Kadaka turul tegutsevates firmades.

Kivi andis ka ülevaate seni astutud sammudest piraatluse ohjeldamiseks. Kultuuriminister väitis pöördumises, et nimetatud valdkonnas saab tulemusrikkalt tegutseda vaid tihedas ning üksteis toetavas koostöös riigi, korrakaitsestruktuuride ning kohalike omavalitsuste vahel.

Kolm nädalat tagasi toimunud nõupidamisel tõdeti, et piraatlusvastane võitlus on seni kulgenud normaalselt, kuid samas tuleb välja töötada või muuta õigusakte, mis aitaksid oluliselt tõhustada piraattoodangu avastamist ja piraattoodangu müügi tõkestamist. Samuti leiti, et nimetatud probleemidega efektiivsele tegelemisele aitaks kaasa ametkondadevaheline tihedam koostöö.

Hetkel kuum