Inno Tähismaa • 13. november 2000 kell 15:49

Valitsus asutab elamis- ja töölubade registri

Valitsus kavatseb homsel istungil heaks kiita riikliku elamis- ja töölubade registri asutamise ja riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimääruse, teatas valitsuse pressiteenistus.

Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärgiks on arvestuse pidamine elamis- ja tööloa andmise ning nende pikendamise taotluste, Eestisse elama asumise kutsete, elamis- ja tööloa tühistamise taotluste, elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmise taotluste, Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste kohta, tagamaks välismaalaste seaduses ja selle alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmine.

Seletuskirja kohaselt on registris töödeldavate andmete kaitstuse paremaks tagamiseks kavandatud üleminek uuele tarkvarale lõpetamistähtajaga detsember 2002. Tööde kogumaksumuseks on kavandatud 4,5 mln krooni. Registri ülalpidamiskulud on 400 000 krooni aastas.

Hetkel kuum