Ranno Tingas • 6. detsember 2000 kell 22:00

- investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud kasu maksustatakse tulumaksuga, kui väljamakseid tehakse enne 12 aasta (varem 5 aasta) möödumist lepingu sõlmimisest (NB! see muudatus ei laiene enne 1.01.2001 sõlmitud lepingutele!);

- residendist füüsilised isikud peavad oma tuludeklaratsioonis deklareerima kalendriaastal temale kuulunud madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiad, osad, häälte arvu ning õiguse juriidilise isiku kasumile;

- kehtetuks on tunnistatud § 50 lg 3, mis sätestas tulumaksukohustuse laenukeeldu rikkudes antud laenule ning muudele aktsionärile või osanikule antud soodustustele;

- Eesti äriühingud peavad hakkama teavitama maksuametit dividendimaksete ja muude kasumieraldiste saajatest ning väljamakse suurusest;

- töötaja taseme- või vabaharidusliku koolituse kulude katmine tööandja poolt loetakse erisoodustuseks;

- juriidiline isik maksab tulumaksu vaid temaga seotud füüsilisele isikule makstud avanssidelt, ettemaksudelt ja laenudelt, mis ületavad kokku 50% eelmise kuu sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetest;

- väärtpaberikasust ei saa residendist füüsilised isikud maha arvata kahju, mis tekib väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest temaga seotud isikule või viimaselt turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberite võõrandamisest;

- füüsilisest isikust ettevõtjad saavad õiguse avada pangas erikonto, millel hoitavaid summasid ei maksustata;

- füüsilisest isikust ettevõtjad saavad ettevõtluse tulu ületavaid kulusid edasi kanda viie aasta asemel seitse aastat;

- alates 3. lapsest saab lapsevanem oma tuludeklaratsioonis arvesse võtta kolmanda ja iga järgneva lapse kohta maksuvaba tulu osas, mille võrra lapse maksustatav tulu on väiksem maksuvabast tulust (12 000 krooni aastal 2001);

- mitteresidendi tulu Eestis töölepingu alusel töötamisest maksustatakse ka siis, kui väljamakse tegijaks on tööandjana tegutsev mitteresident.

Eesti krediidiasutuse, Hüvitusfondi ja välismaa krediidiasutuse Eesti filiaali poolt füüsilisele isikule makstud intressidele ei kehtestatud tulumaksu.

Hetkel kuum