18. detsember 2000 kell 22:00

Valitsus tasub side riigilõivu

Määrusega kuulub riigilõiv tasaarveldamisele lubade kehtivuse kattuva aja eest juba tasutud riigilõivu osas.

Tasaarveldus tehakse enne telekommunikatsiooniseaduse jõustumist tehtud raadiosageduse kasutamist lubava otsuse, väljastatud raadiosaatja tööloa, vee- või õhusõiduki raadioloa, numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa väljastamise eest tasutud riigilõivu ja taotletava uue tehnilise loa eest tasumisele kuuluva riigilõivu summade vahel.

Tasaarvelduse tegemisel võetakse arvesse ajavahemik varem väljastatud loa kehtivustähtaja ja uue, väljastatava loa väljastamise kuupäeva vahel täiskuudes.

Tasaarveldatav summa saadakse, kui tehnilise loa väljastamise eest tasutud riigilõivu täiskuule vastav osa, mis leitakse tasutud riigilõivu summa jagamisel varem väljastatud loa kehtivustähtaja täiskuude arvuga, korrutatakse täiskuude arvuga, mis jääb uue loa väljastamise kuupäeva ja kehtinud loa kehtivustähtaja vahele.

Autor: BNS

Hetkel kuum