Inge Rumessen • 20. märts 2001 kell 8:26

Valitsus muutis Valga vabatsooni loomise tähtaega

Vabariigi Valitsus muutis rahandusminister Siim Kallase ettepanekul oma varasemat korraldust, millega sätestati Valga maakonna vabatsooni loomise tähtajaks 31. märts 2011.

Korralduse eelnõu esitatakse eesmärgiga viia Tolliseadusest tulenevad õigusaktid vastavusse kehtiva Tolliseadusega. Varemkehtinud Tolliseaduse kohaselt võis tolliterritooriumil luua vabatsoone Vabariigi Valitsuse määrusega. Kehtiva Tolliseaduse kohaselt võib vabatsoone luua Vabariigi Valitsuse korraldusega tähtajaliselt. Uue korralduse kehtivusajaks on eelnõus märgitud 31. märts 2006.

Hetkel kuum