Madli Zobel • 5. juuni 2001 kell 8:53

Keskkonnakaitsele suunatud riigiabi läks konkurentsiseaduse alla

Valitsus sätestas Konkurentsiseaduse alusel keskkonnakaitsele suunatud riigiabi andmise tingimused, teatas valitsuse pressiesindaja.

Eelnõu väljatöötamise alus on Konkurentsiseadus. Uus konkurentsiseaduse eelnõu, mis on läbinud esimese lugemise Riigikogus, muudab määruste koostamise aluseks olevat volitusnormi. Praegune volitusnorm nõuab määruste puhul nii riigiabi tingimuste kui ka korra väljatöötamist.

Rahandusminister annab riigiabi andjale ainult õiguse anda ettevõtjale riigiabi,

kui järgitakse konkurentsiseaduses sätestatut ja Vabariigi Valitsuse määrustegakinnitatud tingimusi. Üldised põhimõtted on, et riigiabi võib anda keskkonnakaitse investeeringuteks, millega kaasneb ettevõtte ja seadmete kohandamine uute keskkonnanormatiividega või normatiivide ületamine ning teatud tingimustel võib anda riigiabi normatiivide puudumisel.

Hetkel kuum