Kuidas suhtuda dividendi?

Aktsiatest saab investor tulu üldjuhul kahel moel: a) neid ostuhinnast kallimalt edasi müües (kapitalikasv) ja b) dividendide näol. Pikemas perioodis on aktsia hinna tõusul vaid üks alus ? dividendide kasv. Siiski on tänapäeval dividendi tähtsus vähenenud, hinda on läinud hoopis kiirelt kasvavad ettevõtted, kes suure osa oma rahavoogudest suunavad laienemisesse.

Dividende heldelt jagavad ettevõtted pakuvad aktsionäridele kiire väärtuskasvu asemel enamasti küllaltki stabiilset sissetulekut, võimaldades sellega aktsiaportfelli riske vähendada. Dividendide suuruse kohta annab infot aktsia dividenditootlus. Dividenditootlust väljendatakse protsentides ning selle leidmiseks jagatakse dividend aktsia kohta (DPS) aktsia turuhinnaga. (Näiteks Norma maksis dividende 5 krooni aktsia kohta ning aktsia hind oli 60 krooni. Sellisel juhul on Norma dividendimäär 5/60 ehk 8,3 protsenti.)

Aktsiate dividenditootlusi võib võrrelda omavahel ning ka muude varade tootlusega (võlakirjad, hoiused). Eesti turul on suurimaid dividende jaganud Saku Õlletehas ja Norma.

Dividendidega seoses tuleks kindlasti mainida veel seda, et investoreid ei tohiks hirmutada dividendide maksmisele järgnev aktsia hinna kukkumine börsil. Pärast dividendide väljamaksmist on ju ettevõtte väärtus selle summa võrra väiksem ? seetõttu langeb siis ka aktsia hind. Ettevõtte eduka tegevuse korral aga taastub aktsia hind taas suhteliselt kiiresti.

Hetkel kuum