Ülo Toomsalu • 27 september 2001

Viljandis üüri piirmäär ei kerki

Viljandi volikogule esitatud eelnõu kohaselt peaks üüri piirmäär jääma järgmisel aastal samale tasemele, kirjutab Sakala.

Pärast sundüürnike küsitlemist ja arvesse võttes praegust riigi elamupoliitikat on linnavalitsus jõudnud seisukohale, et üürimäära tõstmine või vabaks laskmine pole õige.

Viljandis tohib majaomanik sundüürnikult küsida kuni 8 krooni ruutmeetri eest kuus.

Suve lõpus korraldas linnavalitsus sundüürnike seas küsitluse, mis näitas, et nende arv väheneb. Kui varem teadsid ametnikud, et Viljandis on 708 sundüürnikest leibkonda, siis küsitluse järel selgus, et neid on 411. Inimesi oli neis kokku 830 ja nad elavad 169 majas.

'Mitmed üürnikud on omanikelt korteri välja ostnud,' selgitas abilinnapea Helmen Kütt sundüürnike arvu vähenemist.

Kogutud infost selgus, et alla poole omanikest võtab sundüürnikelt maksimaalset üüri. 'Mulle tundub, et aasta jooksul on üürnike ja omanike läbisaamine paranenud ning nad arutavad koos, kuidas elamispinda paremaks muuta ja remonti teha,' rääkis Kütt.

Üüri piirmäära kehtima jätmist põhjendas Kütt sellega, et riik pole organiseerinud mingit elamispindade ehituse finantseerimist. 'Mõnele sundüürnikule võiks hinna vabaks laskmine tähendada tänavale sattumist,' lausus ta.

Üüri piirmäära vabaks laskmist taotles eelmisel aastal opositsioonis olev valimisliit Maramaa. Toona nõustus volikogu sellega, et tõstis üürimäära varasemalt neljalt kroonilt kaheksale kroonile ruutmeetri eest kuus.

Hetkel kuum