17. oktoober 2001 kell 22:00

Pahauskne domeeni kasutaja hüvitab kahju

Peab nõustuma müüja kommentaariga domeeninime vajalikkuse osas. Domneeni hinna üle otsustavad aga võimalikud ostjad. Hoopis omaette küsimus on, kas selline kaup ka tegelikult oksjonile kuulub.

Domeenide ostjatele-müüjatele ei teeks paha tutvuda ICANN-i 24. oktoobril 1999 kinitatud domeenivaidluste lahendamise poliitikaga (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), millest lähtuvad vaidluste lahendamisel kõik ülddomeenide (sh .com) registreerijad.

.com domeene võib registreerida iga inimene ükskõik kui palju tingimusel, et ta tasub nende domeenide registreerimismaksu, väidab domeeniteemaline sait maailm.com. Väide on iseenesest tõene, kuid hästiinformeeritud peaksid teadma ka seda, et domeeni pahauskne registreerimine või kasutamine on rahvusvaheliselt ja ka paljudes riikides sanktsioneeritav.

Domeenivaidluste lahendamise poliitika kohaselt tehakse lahend õigustatud isiku kasuks juhul, kui selgub, et

registreeritud domeeninimi on identne või segadusseajavalt sarnane kauba- või ärimärgiga, millele kaebajal on (registreeritud) õigused,

domeeni valdajal puudub õiguspärane huvi domeeninime kasutamiseks ja domeeninimi on registreeritud ning seda kasutatakse pahauskselt.

Pahausksuseks loetakse näiteks asjaolu, et domeen on registreeritud või kasutusel eelkõige selle edasimüümiseks õiguspärast huvi omavatele isikutele või nende konkurentidele, kui domeeni registreerimine takistab õigustatud isikul oma kaubamärgi toodete või teenuste pakkumist, kui domeeni registreerimise peamine eesmärk on kõlvatu konkurents või kui domeeni kasutatakse selleks, et juhtida internetikülastajad nende sihtkohast kõrvale eesmärgiga tutvustada, spondeerida või levitada enda saiti ja sellel esitletud tooteid.

Küsimusele, kes on õigustatud isik saidile www.arnoldryytel.com, on vastus saidil olemas.

Statistika näitab, et viiest domeenivaidlusest neli laheneb alati kaebaja kasuks.

Seda statistikat tuleks arvestada ka neil, kes praegu domeeni eest nõutud summa välja käivad ja eelnimetatud kriteeriumidele ei vasta, kuna halvemal juhul tuleb pahausksel domeenivaldajal õigustatud isikule domeenivailduse korral lisaks kohtukuludele ka tekitatud kahju hüvitada.

Autor: Eneken Tikk

Hetkel kuum