Kadi Heinsalu • 19. oktoober 2001 kell 7:21

Rünnati tööhõiveameti konsultanti

Eile toimus intsident Harju Tööhõiveametis, kus endine naisvang läks kätega kallale ameti konsultandile. Rünnaku tagajärjel sai konsultant kergeid kehalisi traumasid ning hilisema arstliku läbivaatuse käigus tuvastati tal psüühiline ?okiseisund.

Tööturuameti peadirektori Mati Ilissoni sõnul on tegemist juba

kolmanda füüsilise ründega kohalike tööhõiveametikonsultantidele käesoleval aastal.

'Taolised füüsilised kallaletungid ning kahjuks igapäevaseks

muutunud osade agressiivsete töötute vaimne terror panevadmeid tõsiselt mõtlema oma konsultantidele täiendavateseadusandlike ning praktiliste turvameetmete loomisele,' ütlesIlisson.

Stressirohket ja pingelist tööd tegevad tööhõiveametite

konsultandid, saades tagasihoidlikku palka - keskmisel 2500krooni kuus, ei ole nendes tingimustes suutelised tagamakaasaegset klienditeenindust. Seetõttu asub Tööturuamet väljatöötama meetmete paketti millega reguleeritaksetööhõiveametite töötajate õigusi ning ametite turvameetmeid.

'Arvan, et õigusaktides tuleks sätestada tööhõiveameti

konsultandi õigus keelduda teenindamast alkoholi- janarkojoobes olevaid või agressiivseid kliente. Samuti võiks igastööhõiveametis olla operatiivse häire andmiseks nnpaanikanupp,' ütles Ilisson.

Hetkel kuum