5. november 2001 kell 22:00

Kasulik teave autovedajale

01.01.2002 Jõustub töötukindlustuse seadus (RT I 2001, 59, 359). Töötaja töökindlustusmäär aastal 2002 on 1 protsent ja tööandja töötuskindlustusmäär 0,5 protsenti.

01.01.2002 Kui töötaja erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, loetakse alates järgmisest aastast erisoodustuse hinnaks 1000 krooni kuus iga tööülesannetega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta (RTL 2001, 114, 1614).

01.07.2002 Järgmise aasta teisest poolest alates on vedajal keelatud tööle võtta töölepingu alusel autojuhti, kes ei ole läbinud autoveoseaduses sätestatud nõuete kohast koolitust (RT I 2000, 54, 346).

01.10.2002 Alates tuleva aasta oktoobrist kohaldatakse tasulisel riigisisesel autoveol omavahendite suuruse nõuet 100 ulatuses Autoveoseaduses ettenähtud suurusest (RT I 2000, 54, 346).

Hetkel kuum