Priit Tamm • 8. november 2001 kell 22:00

Standard ei varasta, võltsi ega klooni

Taas kord on lühikese aja jooksul Standardit süüdistatud võltsimises (ÄP 06.11. ?Konkurent süüdistab Standardit varguses?) ja taas tuleb asuda pilvede tagant päikest välja tooma. On selge, et OÜ Sekvoia hakkas pärast seda, kui suurem osa tema allhankest laekuvast käibest siirdus oluliselt efektiivsemasse Standardisse otsima võimalusi, et eestlaslikul moel ?ära panna?.

Tüli, mis käimas on, ei ole õnneks sisuliselt küll suunatud otseselt Standardi vastu, OÜ Sekvoia on pöördunud endise ostja ja suure hankija vastu ja kahandab sellega enda usaldusväärsust. Kui allhankija ei ole rahvusvahelisel tasemel usaldusväärne, mõjub see kogu Eesti allhanketööstusele negatiivselt.

Võib kindlalt kinnitada, et käesoleva vaidluse objektiga, diivaniga ?Ullrika?, identse välimusega diivaneid toodetakse maailmas juba vähemalt kümmekond aastat. Samuti võib selliseid leida meie partneri Eureka-Import OY 1996. aasta kataloogist. OÜ Sekvoia on registrisse kantud 20. oktoobril 1997. aastal ja autorit tuleb seega otsida väljastpoolt Eestit.

Standardit mööblivõltsijana vaadelda takistavad asjaolud, et oleme ainuke mööblitootja, kes peab palgal 3 Eestis tippu kuuluvat disainerit. Hiljutisel sisustusmessil tõime välja 10 uut mudelit, mille arenduskulud lähenesid miljonile kroonile. Lisanduvad märksa suuremad turunduskulud. Samas moodustab allhange Standardi käibest vaid 8.

Mis aga teeb kogu loo juures meele eriti mustaks, on Äripäeva pealkirjades kasutatud terminid ?ideevargus?, ?võltsimiskahtlused? ja ?kloonimine?. Paljud inimesed ju ei loe lehte kunagi põhjalikult, vaatavad vaid pealkirju ja jäävadki arvama, et meie siin tegeleme vaid sellega, millest pealkirjad kõnelesid. Jäägu need pealkirjad Äripäeva toimetajate südametunnistusele.

Teine ja hoopis olulisem asi puudutab Tolliametit. Ei saa ju kuidagi nõus olla, et keegi teavitab Tolliametit enda kahtlustest ja eksporditav saadetis peatatakse ning toll asub määrama, kes on autor.

Niimoodi võib ju meist igaüks avaldada kahtlust mingi saadetise üle ja see arestitakse 10 päevaks. Üheksandal päeval aga helistame ja teatame, et tegime nalja. Sellised naljad maksavad aga raha ja keegi peab nad ka kinni maksma. Kui näiteks OÜ Sekvoia autoriõigused ei osutu põhjendatuteks, mis on ka üsna tõenäoline, tuleb Tolliametil ehk Eesti riigil hüvitada Eureka-Import OY?le saadetise hilinemise ja võimaliku riknemise kulud. Samuti oli kuulda, et üks meie diivan reisib Tallinnas mööda ekspertiise, antud juhul aga kasutatakse tarneklauslit EXW, mis tähendab, et kaup kuulub juba Standardi uksest väljumisel ostjale.

AS Standard tahab olla eestvõtjaks ja asuda selgust tooma disainilahenduste autorluse teemadesse Eestis. Viimasel sisearhitektide liidu koosolekul sai selline otsus tehtud. Asume tegutsema.

Hetkel kuum