Ülo Toomsalu • 15. november 2001 kell 8:39

Võru linn uuendas bussiliinide sõidusoodustusi

Võru linnavolikogu otsustas eile ühehäälselt alates detsembrist kehtestada linnasisestel bussiliinidel soodus üksikpilet hinnaga kolm krooni ning kinnitas määruse, mis sätestab kõik sõidusoodustused linnaliinidel, kirjutab Võrumaa Teataja.

Linnavalitsuse sotsiaalnõunik Toivo Teekel tõdes, et linnasisese transpordiga seotud probleemid on juba pikemat aega korraldamata (kehtivad 1994. aasta otsused ? toim). ?Inimesed on mures, nüüd muutub asi konkreetsemaks,? kinnitas ta.

Vastuvõetud määruse kohaselt saavad sooduspiletiga sõidu õiguse pensionärid ja raske puudega isikud (esitada tuleb kas pensionitunnistus või VEKi otsus koos pildiga dokumendiga), sügava puudega isiku, puudega lapse või Vabadussõja veterani saatja, kolme ja enama alla 18aastase lapsega perede vanemad või vanematega võrdsustatud isikud (esitada sotsiaalabitalituse tõend) ning kuni 30. juunini ka õpilased ja üliõpilased õpilaspileti ettenäitamisel. ?Sooduspileti saab ainult eelmüügist,? rõhutas Teekel.

Linnapea Tõnu Jõgi lisas, et linnavalitsus pidas vajalikuks asjadega kiirustada, kuna praegu pole invaliididele kehtivad soodustused kooskõlas uue puuete terminoloogiaga.

Ühistranspordi seaduse alusel omavad linnaliinidel tasuta sõidu õigust Vabadussõja veteranid, eelkooliealised lapsed, puudega lapsed, sügava puudega 16aastased ja vanemad isikud ning nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.

Volikogu määrus annab Võru linna liinivedudel tasuta sõidu õiguse ka 70aastastele ja vanematele isikutele ning Võrumaa Sõjameeste Ühenduse liikmetele, selleks tuleb neil esitada pildiga dokument. Tasuta sõidu õigust ei oma enam linnavalitsuse sotsiaaltöötajad, teise grupi invaliidid ja kaitseväe ajateenijad.

Hetkel kuum