17. detsember 2001 kell 22:00

Sadamajuhid jätkavad ametis

Lisaks kinnitas nõukogu Tallinna Sadama järgmise aasta tulude-kulude eelarve, samuti kinnitati investeeringute eelarve summas 526 miljonit krooni.

Nõukogu arutas ka sadamaoperaatorite tõstatatud probleeme ja planeerib kohtumiste seeriat üleskerkinud küsimustele lahenduste leidmiseks.

Tallinna Sadama vastu mässu tõstnud ning protesti märgiks sadama aastapäeva peole minemata jätnud operaatorite juhid on seisukohal, et põhimõtteliselt on vale arusaam, et sadam on justkui operaatorite tegevusest sõltumatu Eesti transiidiketi lüli, mis tegutseb oma äriloogika alusel.

Eile saadetud pressiteates kirjutavad transiidiärimehed, et Tallinna Sadam kui riigile kuuluv infrastruktuuriettevõte ei saa seada oma tegevuse ainueesmärgiks hetkekasumi saamist, vaid peab looma ka võimalused oma klientide, infrastruktuuri ja kogu sektori arenguks.

?Ükski eraettevõte ei saa olla oma klientidega sellises konfrontatsioonis nagu on seda täna riigiaktsiaselts Tallinna Sadam,? väidavad sadama operaatorid Tallinna Sadama nõukogule saadetud kirjas.

Ärimeeste hinnangul ei ole praktiliselt toimunud operaatoritele lubatud kaasamist pideva koostöö vormis sadama kui terviku arengu arutamisse, arengu- ja investeerimiskavade ekspertiisi ning muudesse arupidamise vormidesse. ?Mõned üksikud nõupidamised, mis on toimunud, on olnud kahetsusväärselt formaalsed ja paljuski ettemääratud tulemusega, läbiviidud otse öeldes vaid ?linnukese pärast?,? kirjutavad ärimehed.

Tallinna Sadama nõukogule adresseeritud kirja saatjateks on AS EOS, AS DBT, AS Pakterminal, AS Transiidikeskus ja AS Scantrans.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum