Katrin Kurss • 22. jaanuar 2002 kell 9:44

Majandusministeerium: majanduslik aktiivsus lähiajal ei suurene

Maailmamajanduses toimuvate sündmuste ajendil võib üha enam täheldada Eesti tootjate pigem pessimistlikke kui optimistlikke ootusi tuleviku suhtes, teatab majandusministeerium tööstustoodangu müügistatistikat kommenteerides.

Majandusministeeriumi hinnangul on üsna tõenäoline, et majandusliku aktiivsuse märkimisväärset suurenemist pole oodata ka lähikuudel

Majandusministeeriumi hinnangul ei viita olukorra paranemisele ka aasta alguses rakendatud muudatused vabatsooni majanduse suhtes.

Maailmamajanduse jahtumisest tulenevate mõjude jätkuvat ülekandumisest tootmissektorisse võib täheldada detsembrikuiste nominaalmüügi numbrite võrdlemisel novembrikuu omadega, märgib majandusministeerium.

On näha, et praktiliselt kõikides harudes on müük alanenud ja peamiseks kasvu alanemise põhjuseks on olnud välisnõudluse vähenemine, mis on suhteliselt üheselt alanenud kõigis harudes.

Detsembrikuine kasvutrend tööstuses tulenes peamiselt energiatarbimise märkimisväärsest suurenemisest. Töötlevas tööstuses tervikuna jäi kasv mõõdukaks. Madalama kasvu võrreldes eelmise kahe kuuga tingis puidutoodete müügi hüppeline pidurdumine (kasv üksnes 1,3%).

Töötlevas tööstuses püsis haruti samasugune trend kasvu jätkumise suunas lihatoodete, tekstiilitoodete, ehitusmaterjalide ja mööblitootmises.

Müük alanes endiselt kalatoodete, keemiatoodete ja raadio-, meditsiini-, täppisinstrumentide tootmises. Novembrikuu arengutega vastupidiselt suurenes müük jällegi piimatoodete tootmises, kus piima müügi kasv jooksevhindades ulatus kuni 31%ni.

Hetkel kuum