25. aprill 2002 kell 7:46

EMTle lisandus kolme kuuga vaid 8300 klienti

EMT klientide arv kasvas 2002.aasta esimese kolme kuuga vaid 8,3 tuhande võrra, jõudes 391 tuhandeni.

Sealhulgas on lepingulisi kliente 261 000 (kasv 5300 võrra) ja ettemaksekaardi kasutajaid 130 000 (kasv 3000). Ettevõte hindab oma turuosaks 54%. Kuus kliendi kohta teenitav tulu oli 2002. aasta märtsis 420 krooni.

Tulu kliendi kohta võrrelduna 2001. aasta märtsi või detsembrikuuga on kahanenud (vastavalt 466 krooni ja 439 krooni). Aasta jooksul on langetatud erinevate kõnepakettide minutitariife, toimunud on mitmeid sooduskampaaniaid. Selle tulemusel on kasvanud klientide hulk, nende poolt kasutatavate kõneminutite ja muude teenuste arv.

EMT tulud kõigist erinevatest tulukategooriatest on 2001.aasta vastava perioodiga võrreldes kasvanud. Eriti ulatsulik on olnud SMS- ist saadavate tulude kasv, mis on võrreldes 2001. aasta esimese kvartaliga 23%.

EMT grupi finantsnäitajad on jätkuvalt head. Grupi 2002.aasta kolme kuu konsolideeritud äritulud moodustasid 539 mln krooni, kasvades aastaga 7%. Grupi tegevuskulud ulatusid 276 mln kroonini, kasvades 8%.

Tegevuskasum enne põhivara kulumit oli 264 mln krooni ja tegevuskasumi marginaal 49%. Grupi puhaskasum oli 179 mln krooni, kahanedes 2001. aasta kolme kuuga võrreldes 2%. Puhaskasumi marginaal oli 33% ja annualiseeritud ROA 42%.

Hetkel kuum