Tarmo Riisenberg • 3. mai 2002 kell 11:30

Tartu mnt läbimurre toob kaasa tänavasulgemisi

Järgmisel nädalal alustatakse Tartu maantee läbimurde kesklinna poolses otsas ehitustöödega, see toob kaasa muutusi liiklusskeemis.

Ehitustööde tõttu suletakse liikluseks täies ulatuses Kivisilla

tänav ning osaliselt Rävala puiestee lõik Laikmaa tänavast kuni Kivisillatänavani. Ümbersõiduks soovitatakse kasutada Estonia puiesteed ja Gonsioritänavat.

Tartu maantee läbimurdele jäävate ehitustööde käigus paigaldatakse esmalt

Kivisilla tänava alla kõik vajaminevad kommunikatsioonitrassid -kanalisatsioonikollektor, veetorustik ja elektrikaablid.

Säästva arengu ja planeerimise ameti juhtivspetsialisti Jüri Helila sõnul on

Kivisilla tänava renoveerimine enne Viru väljakul algavaid ehitustöidlogistiliselt äärmiselt tähtis. 'Peale Kaubamaja ees asuva Laikmaa jaGonsiori tänava ristmiku sulgemist juunis, hakkab kesklinna läbivliiklusvoog kulgema suures osas Rävala puiestee ja Kivisilla tänava kaudu,põhjustades nende teelõikude suure koormuse. Seepärast alustamegi justKivisilla tänavaga,' selgitas Helila.

Kivisilla tänav jääb liiklusele suletuks kuni 10. juunini.

Juuni keskpaigas alustatakse Tartu maantee ning Liivalaia ja Pronksi tänava

ristmiku ehitusega. Teetööde viimases etapis rajatakse varemeteeksponeerimiseks mõeldud paviljon ja asfalteeritakse maa-aluse parkla kohalerajatud teelõik. Tartu maantee läbimurre valmib kavade kohaselt 1. oktoobriks.

Hetkel kuum