Erik Samel • 29 september 2002

Meeskond nõuab aega

Hea meeskond ei teki nädalatega. Selleks on vaja kuid ning mõnikord isegi aastaid.

Igast inimeste grupist aga ei arenegi meeskonda. Otsustav on seejuures juhi käitumine. Kui juht ei arvesta grupi arengu seaduspärasustega ja näiteks suhtub alles koos töötama hakanud inimestesse samamoodi kui juba aastaid tegutsenud tiimi, siis jäävad grupi edusammud tagasihoidlikeks.

Jana Tamm ja Vahur Murutar koolitusfirmast SELF II väidavad oma artiklis, et grupi efektiivsus on võimalik vaid siis, kui juht jälgib grupi arengu sisemisi reegleid.

Teiselt poolt on ohtlik ka see, kui juhi meelest sõltub kõik temast ja ta ei arvesta teiste arvamustega. Juhtimisfilosoof Charles Handy ütleb intervjuus Juhtimisele, et meeskonna juures on palju liidreid, kellel kõigil on erinev roll, kuigi ametlikke juhte on siiski vaid üks.

Kes on kordki töötanud edukas ja hea õhkkonnaga tiimis, see ei taha enam kunagi kuuluda teistsugusesse gruppi. Paraku on edukas meeskond habras, mida on väga kerge lõhkuda. Pruugib võtta gruppi vaid üks sobimatu inimene ja kogu juhi senine vaev meeskonna arendamisel on olnud asjatu.

Hetkel kuum