Inge Rumessen • 22. oktoober 2002 kell 14:58

Vinni vallas tuleb kordushääletamine

Vinni vallas Keskerakonna nimekirjas kandideerinud mittekodanikust Aleksei Gvanovski sai 23 häält.

Valimiskomisjoni hinnangul mõjutas see oluliselt hääletamistulemusi selles valimisringkonnas. Kui A. Gvanovski poleks kandideerinud, oleks mandaatide jaotus olnud teistsugune. Seetõttu tunnistas Vabariigi Valimiskomisjon oma tänasel koosolekul hääletamistulemused Vinni valla valimisringkonnas nr 1 kehtetuks ja määras kordushääletamise päevaks 17. novembri.

Vastavalt seadusele võib Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

16. oktoobril teavitas Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon Vabariigi Valimiskomisjoni sellest, et Jõgeva maakonnas Saare vallas kandideeriv isik ei ole Eesti Vabariigi kodanik. Esialgsel kontrollimisel rahvastikuregistrist selgus, et valimistel kandideerib kokku kümme mittekodanikku.

Vastuseks Vabariigi Valimiskomisjoni pöördumisele kinnitas siseministeerium ametlikult, et need kümme isikut on Eestis elamisloa alusel elavad välismaalased, kellele on välja antud välismaalase pass. Vastavalt valimisseadusele võivad kandideerida aga ainult Eesti kodanikud. Kuna osalemine valimistel ilma hääleõiguseta on karistatav, esitas Vabariigi Valimiskomisjon politseile avalduse nende kümne isiku suhtes väärteomenetluse algatamiseks.

Teostades järelevalvet valimiste korraldamise üle selgitas Vabariigi Valimiskomisjon välja, et ükski kümnest kandidaadist ei osutunud valituks. Üheksal juhul ei mõjutanud nimetatud seaduserikkumine ka oluliselt hääletamistulemusi. Samas tegi Vabariigi Valimiskomisjon ettekirjutuse mitte registreerida neid kandidaate volikogu asendusliikmeteks.

Hetkel kuum